Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Febrer de 2017:
«... Xino-xano»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Febrer de 2017: «... Xino-xano»


El jurat d'autors i d'autores del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Mitjans de transport",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... Xino-xano":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"El taca-taca" - Maria Quintana

"Cel ignot" - brins

"Sense presses. Xino-xano" - MariaM

"Petjades" - qwark

"La caminada de cada dia" - magda

"Xino-xano" - berguedana

"Projecte 'xino-xano'" - mar - montse assens


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimecres, 1 de març de 2017


Bases del Concurs i relats finalistesRelats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Gener de 2017:
«... En bicicleta»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Gener de 2017: «... En bicicleta»


El jurat d'autors i d'autores del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Mitjans de transport",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... En bicicleta":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Horòscop" - mpilarc

"Redempció" - A.H.Blacksmith

"Freqüència" - deòmises

"Som nit i dia" - Esther Llombart Ramis

"Vida" - Ibeth

"El dibuix" - berguedana

"Panellons" - Josep Ventura


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimarts, 31 de gener de 2017


Bases del Concurs i relats finalistes


Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Desembre de 2016:
«... En tren»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Desembre de 2016: «... En tren»


El jurat d'autors i d'autores del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Mitjans de transport",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... En tren":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"L'altre Pep" - Aleix de Ferrater

"Otero de Sanabria, ciudad de vacaciones" - qwark

"Gèlida" - deòmises

"Entreteniment de luxe" - Vicent Terol

"Vies paral·leles" - Pinya de rosa

"Autoestop" - rautortor

"Transsiberià" - Anna Tarré Pedreira


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimecres, 4 de gener de 2017


Bases del Concurs i relats finalistes


Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Novembre de 2016:
«... En cotxe»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Mitjans de transport"
Novembre de 2016: «... En cotxe»


El jurat d'autors i d'autores del
VII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Mitjans de transport",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... En cotxe":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Consciència" - deòmises

"Essència" - qwark

"Referent" - crohnic

"Destinació comuna" - Llorenç Garcia

"El gran viatge" - Magda

"La llàgrima" - Mpilarc

"L'últim trajecte" - Esther Llombart Ramis


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Divendres, 2 de desembre de 2016


Bases del Concurs i relats finalistes


VIIè Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
«Mitjans de transport»


Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio

VIIè Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
«Mitjans de transport»


Associació de Relataires en Català


Convocatòria

Data Inici: 01/11/2016
Data Final: 20/05/2017


Bases

1. El VIIè Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "MITJANS DE TRANSPORT" tindrà la durada d'un curs literari: des del mes de novembre de 2016 al mes de maig de 2017 (ambdós inclosos).

2. Poden participar autors i autores amb obres originals i inèdites, no premiades en altres certàmens, escrites en català i que s'adiguin a les bases de la convocatòria.

3. El concurs és obert a qualsevol persona, sense limitació d'edat.

4. Modalitats de participació:

     a) Mitjançant la inscripció gratuïta al portal literari Relats en Català (RC) i la publicació de les obres, directament pels autors i autores, clicant l'opció de participar en el concurs que s'habilitarà a tal efecte. Aquesta inscripció és gratuïta.

     b) Mitjançant l'enviament d'un correu a l’adreça concursos.arc@gmail.com, adjuntant en format word un document amb l'obra (amb el títol i el nom —o pseudònim— de l’autor/autora) i un altre arxiu-plica (amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms, l'adreça, el DNI, la data de naixement i el telèfon de contacte). Les obres seran penjades al portal literari Relats en Català (RC) per l'organització del concurs.

5. La temàtica general del concurs duu per títol MITJANS DE TRANSPORT, i cada mes hi haurà un subtema diferent. Aquest és el quadre resum:

ConvocatòriaSubtema
Novembre 2016: ... En cotxe
Desembre 2016: ... En tren
Gener 2017: ... En bicicleta
Febrer 2017: ... Xino-xano
Març 2017: ... En globus
Abril 2017: ... En nau espacial
Maig 2017: ... En vaixell

6. Un/a mateix autor/a pot participar en totes les convocatòries mensuals; però únicament amb un relat per mes. S'entén, per participant, una sola persona física. En cas que un/a autor/a enviï més d'un relat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d'un, es desqualificaran totes les seves obres d'aquell mes. També, si es detectés, que un autor/a s'ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat/da del concurs.

7. Els relats hauran d'enviar-se dins els primers 20 dies de cada mes, per tal que l'equip d’editors tingui temps d'aprovar i validar cada publicació. L'organització del concurs no es fa responsable de la correcta valoració dels relats enviats amb posterior a aquesta data.

8. Les obres presentades no podran superar l'extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els relats que no compleixin aquesta condició no seran admesos. Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

9. Mensualment, el Jurat del Concurs, llegirà i valorarà tots els relats presentats durant el mes en curs. Per cada subtema hi haurà 7 obres seleccionades (aquelles que obtinguin la puntuació més alta) que assoliran la condició de finalistes.

10. Els equips dels programes literaris i culturals de les ràdios col·laboradores, amb la periodicitat que pertoqui a cada programa, faran la lectura per antena dels relats finalistes de cada mes, a més d'aquells altres que, a criteri de les ràdios, també seleccionin per llegir-se en antena.

11. Finalitzat el concurs, un Jurat extern a l'ARC realitzarà la valoració final dels relats finalistes al llarg del certamen i en triarà tres premis principals. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l'acte de lliurament de premis i presentació del recull amb totes les obres premiades i finalistes. Oportunament s'informarà del dia, lloc i hora.

12. La dotació del VIIè Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "MITJANS DE TRNASPORT" s'estableix en:

1r premi: 400,00 euros i un exemplar del recull.
2n premi: 200,00 euros i un exemplar del recull.
Premi d'Honor: 200 euros i un exemplar del recull (exclusiu pels associats a l'ARC; amb la consideració que si el primer o el segon premi recauen en associats, el premi d'honor es convertiria en un tercer premi, dotat amb 100 euros i un exemplar del recull).
Premi Extraordinari, no monetari i tres exemplars del recull, a l'associat/da de l'ARC amb més relats finalistes.
Finalistes: 1 exemplar del recull per a cada autor/a finalista de les convocatòries mensuals.

13. En cas que el/la mateix autor/a obtingui més d'un dels premis principals detallats en el punt anterior, se li atorgaria només el de major quantia i el següent finalista rebria la condició de premiat.

14. Les obres premiades i finalistes seran editades en un volum col·lectiu editat per l'ARC. Els autors i autores de les obres, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l'Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure els seus relats en aquest recull i a la difusió dels textos pels mitjans habituals de l'ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Pel fet de participar en la convocatòria, els/les autors/es autoritzen a l’ARC a fer-ne difusió i promoció del concurs fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.).

15. L’equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

16. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

'Concurs ARC de Microrelats'

Barcelona, octubre de 2016

Per a qualsevol dubte o aclariment
ens podeu escriure un correu electrònic a l'adreça:
concursos.arc@gmail.com


Programa
II Trobada ARC de Literatura en Català

Associació de Relataires en Català

Pòster II Trobada ARC de Literatura en Català

II Trobada ARC de Literatura en Català


Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte
(Carrer de Provença, 480, Barcelona)
Dissabte, 29 d’octubre de 2016, de 11.00 a 14.00 h.

Programa

11:00 h. Inauguració de la Jornada i benvinguda institucional
A càrrec de Ferran Planell (President de l’Associació de Relataires en Català).

11:15 h. Primera taula de presentacions literàries – Conductor: Toni Arencón

             Terra humida (Viena Edicions) – Glòria Calafell
             Absolutament d’ànim (Edicions Documenta Balear) – Aleix de Ferrater
             El conte de l’espurneta del Sol (ARC) – Liudmila Liutsko
             Un segon fora del dubte (Editorial Gregal) – Marta Pérez i Sierra

12:00 h. Segona taula de presentacions literàries – Conductor: Toni Arencón

             Quatre arbres (Viena Edicions) – Empar Sáez
             ABCdari poètic (Perifèric Edicions) – Sílvia Romero i Olea
             Polpa (Editorial Males Herbes) – Jordi Masó Rahola

12:30 h. Descans – Espai de signatures.

12:45 h. Lliurament de premis del VI Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio i presentació del llibre Comuniquem-nos! (ARC), de diversos autors i artistes.

13:30 h. Cloenda de l’acte.


II Trobada ARC de Literatura en Català

- Invitació -

II Trobada ARC de Literatura en Català
-
Gala de lliuraments de premis del
VI Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
-
Presentació del llibre
Comuniquem-nos!

Associació de Relataires en Català

L'Associació de Relataires en Català (ARC)
es complau a convidar-vos a la

II Trobada ARC de Literatura en Català

i a l'acte de lliurament de premis del

VI Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio

i presentació del llibre

Comuniquem-nos!

de diversos autors i artistes.

Invitació

Us esperem el dissabte 29 d'octubre de 2016, a les 11 del matí,
a la Biblioteca Sagrada Família (Carrer Provença, 480, Barcelona)