Comissions de treball d'ARC

Benvolguts associats i associades:

Ateses les diverses consultes que ens heu fet, ja sigui a l’adreça de correu electrònic de l’Associació o a títol particular als membres de la Junta d’ARC, de nou ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos dels acords a què vam arribar a l’última reunió de Junta sobre les Comissions de treball.

S’han constituït formalment les següents Comissions: Subvencions i Jurídica; Informàtica i Manteniment; Editorial; Concursos; i Activitats.

Cadascuna d’elles compta amb el suport i recolzament de la Junta, i serà coordinada per un parell de membres d’aquesta per tal de fer més àgil i eficaç la seva organització. Amb tot, aquests nomenaments són susceptibles de canvis i modificacions en funció de les disponibilitats personals davant de cada nou projecte.

Aquesta és la relació:
  • Subvencions i Jurídica: Laura Ropero (Secretària)
  • Informàtica i Manteniment: Dani Ferré (Vocal) i Miquel Bonfill (Vocal)
  • Editorial: Montse Assens (Tresorera) i Sílvia Romero (Presidenta)
  • Concursos: Manel Masip (Vocal) i Sílvia Romero (Presidenta)
  • Activitats: Manel Masip (Vocal) i Pau Marc Riera (Vocal)

Moltes gràcies pel vostre interès. Cordialment,

Junta d’ARC