POEMACTE

Què és el POEMACTE (performance poètica)

El Poemacte, activitat programada dins l’edició del KOSMOPOLIS’11, és una trobada participativa i oberta a tothom dedicada a la poesia. Se situa en la línia de les ja conegudes performances col·lectives que darrerament s’han convocat a diversos indrets mitjançant la xarxa social. En aquest cas és una performance poètica.

Consisteix a dur a terme la lectura de poemes per part de rapsodes no professionals; una lectura que es farà de forma simultània (tothom alhora) mentre hom camina pel lloc de trobada, tot aconseguint un murmuri poètic, un instant de calma enmig de la ciutat gràcies a la participació espontània dels rapsodes que cada dia caminen pels nostres carrers.

Data del POEMACTE

- Dissabte 26 de març de 2011, a les 18.30 hores, al Pati Kosmopolis (pati del CCCB)

Organització del POEMACTE

1. Hi pot participar tothom que vulgui convertir la poesia en una manifestació espontània de literatura al mig de la ciutat.

2. Trobada el dia i hora assenyalats en el lloc indicat pels organitzadors.

3. Els organitzadors lliuraran a cada persona que vulgui participar un full amb un poema imprès.

4. En iniciar-se el POEMACTE cadascú llegirà amb veu suau, com en un murmuri, el poema que li ha tocat, mentre camina pausadament pel lloc de trobada, deambulant sense destí.

5. En acabar la lectura del poema el participant alçarà el braç amb el full a la mà, sense dir res.

6. Quan dos participants es trobin prop l’un de l’altre amb el braç alçat (senyal que hom ha acabat amb la lectura-murmuri d’aquell poema), faran intercanvi de fulls i continuaran amb la performance tot llegint el poema del nou full. I així fins al final de l’acte.

Tempo del POEMACTE

El POEMACTE durarà 20 minuts, repartits de la següent manera:

2 minuts: lectura d’un poema d’un/a autor/a conegut/da (lectura individual per un sol rapsode)

7 minuts: lectura–murmuri (lectura col·lectiva)

2 minuts: lectura d’un poema d’un/a autor/a conegut/da (lectura individual per un sol rapsode)

7 minuts: lectura–murmuri (lectura col·lectiva)

2 minuts: lectura d’un poema d’un/a autor/a conegut/da (lectura individual per un sol rapsode)

 

Junta de l’ARC