Comencem el curs!

Benvolguts associats i associades:

Després d’un estiu que, esperem, us hagi resultat gratificant i us hagi permès recuperar forces per tal de llençar-nos de nou a l’aventura de viure intensament la literatura, iniciem el curs amb ganes de treballar i passar-nos-ho bé tots junts.

Al llarg d’aquest període estival ens han arribat diversos correus on algunes persones, encara no associades, s’interessaven per la filosofia i el sentit de l’ARC. En major o menor mesura, moltes de les preguntes que ens han fet troben la seva resposta en els continguts de la web de l’ARC (enllaç directe). Però malgrat això, permeteu-nos que aquest primer Comunicat del curs 2010-2011 serveixi per oferir algunes explicacions i/o aclariments sobre el tema. Potser ens estendrem una mica més del que és habitual en aquest sistema de comunicació, però considerem que paga la pena que nosaltres invertim paraules i que vosaltres ens dediqueu uns minuts de lectura.

L’Associació de Relataires en Català es va fundar a finals de 2007 de la mà d’un grup de persones que participava de forma habitual al portal literari Relatsencatalà, i la seva creació es va fer pública durant la Megatrobada de Premià de Dalt, el maig de 2008.

La intenció dels relataires que van tirar endavant amb tot el projecte de consolidació i legalització de l’ARC era ben clara.

Per una banda, recollir les iniciatives endegades des del portal literari Relatsencatalà, iniciatives que històricament i en diverses ocasions s’havien acomplert amb èxit. Però la idea era dotar-les, a més, d’una continuïtat i projecció de futur ja que, en tant que Associació, comptaríem amb els mitjans organitzatius necessaris per planificar les diferents propostes com a projecte de grup. Dit d’una altra manera: cadascuna de les iniciatives no respondria a l’esforç personal i a la capacitat de dinamització d’un sol relataire, sinó que ja estaríem organitzats en base a comissions de treball especialitzades temàticament i, a més, cadascuna de les iniciatives seria valorada per convocar-la de nou de forma periòdica.

Per altra banda, el fet de constituir-se com a associació cultural sense ànim de lucre presentava uns avantatges legals que van ser considerats interessants. En primer terme perquè disposaríem d’uns mitjans econòmics provinents de les quotes dels socis, quantia que ens permetria tirar endavant aquells projectes que reclamen algun tipus d’inversió pecuniària. Encara en aquest sentit, com a associació cultural sense ànim de lucre podríem optar a sol·licitar subvencions i/o ajuts econòmics per a projectes culturals concrets, i també ens permetria presentar-nos com a col·lectiu davant d’altres associacions o entitats i pactar convenis de col·laboració per tal de difondre la literatura i participar activament en la consecució de les propostes que anessin sorgint.

Però per fer-nos entendre amb claredat potser fora millor abandonar momentàniament la teoria filosòfica de l’ARC i mostrar-nos més pragmàtics.

Sobre concursos

Una activitat que els socis consideren bàsica és l’edició de llibres d’autoria compartida. Per donar sortida a aquesta inquietud, des de l’ARC es convocaran concursos literaris en sentit ampli (relat, poesia, conte infantil, relat de temàtica predefinida, poemes amb assumpte prefixat...). La intenció sempre serà seleccionar un número determinat d’obres i poder editar-ne el recull, i en aquests casos, òbviament, la possibilitat de presentar originals es veurà limitada per la condició de ser soci de l’ARC.

També es convocaran concursos oberts (socis i no-socis). En aquest cas la possible edició del recull d’obres seleccionades quedarà supeditada a la consecució d’un conveni de col·laboració amb alguna entitat.

Sobre lectures

A banda de l’escriptura una altra característica que ens uneix és la passió per la lectura. Aquest aspecte el treballarem des de diverses perspectives.
  • Des de la web de l’ARC s’obrirà un Club de Lectura Virtual on els relataires, socis i no-socis, podran ressenyar i comentar aquelles lectures que valorin de forma interessant, ja es tracti de novetats editorials o llibres que considerin aptes per a una tertúlia (del funcionament d’aquest Club de Lectura Virtual us n’informarem més endavant).
  • Des de la web de l’ARC elaborarem un llistat dels diversos blocs que gestionen els nostres socis per tal de promocionar-los i facilitar-ne l’accés (referent a aquest apartat, també us informarem més endavant).
  • Des de la web de l’ARC dinamitzarem els comentaris als relats del portal literari Relatencatalà (aquesta activitat es durà a terme mitjançant un joc).

Sobre col·laboracions

Hem esmentat en algun moment l’opció de pactar convenis de col·laboració, tema que estem treballant des de diferents vies. Ara per ara els nostres objectius s’encaminen cap a la ràdio i la televisió i, concretament en el primer cas (la ràdio) hem fet ja els primers passos per tal d’arribar a un acord satisfactori. Amb tot, no limitem de cap de les maneres el nostre àmbit d’acció a aquests dos mitjans de comunicació, sinó que intentarem ser presents, també, en la premsa escrita (revistes literàries).

Cal fer pública la nostra obra, dur-la al carrer, i trencar amb l’hegemonia mediàtica.

Sobre jocs literaris i altres activitats

Perquè ens agrada escriure, perquè ens agrada llegir, perquè ens agrada comentar les nostres lectures, perquè ens agrada ser llegits... per tot això podem dir que, per a nosaltres, la Literatura en majúscula és una forma de vida. I com que la vida té moments bons i moments dolents, té penes i alegries, té dolor i joia, la Literatura també ha d’abraçar tots aquests sentiments i emocions. Per tant, la Literatura reclama treball, constància i rigor, però també és diversió: baixem-la del pedestal i juguem amb ella.
  • Convocatòria d’una Gimcana Virtual Literària
  • Creació d’un sistema lúdic per augmentar el número de comentaris a Relatsencatalà
  • Organització d’un joc per promoure els blocs dels nostres associats (quan tinguem elaborat el llistat)
  • Trobades de lectures poètiques

Com podeu comprovar les propostes i activitats que tenim damunt la taula són variades i diverses. En alguns casos només estan destinades als socis de l’ARC, en altres casos són obertes també a no-socis. Perquè el que volem és fer soroll i que la literatura, en el seu sentit més ampli, es converteixi d’una vegada per totes en una eina de cultura lliure. Perquè el que volem és fer soroll i reconèixer que l’ARC és una associació de bojos de les lletres que no creu en els cànons elitistes.

Aquest seria un resum poc esquemàtic de la filosofia de l’ARC. Si el trobeu interessant, no ho penseu més: associeu-vos!

De nou i per acabar: benvinguts i benvingudes a aquest nou inici de curs!

Cordialment,

Junta d’ARC