Bases del 'Concurs Arc de narrativa breu 2011. Temps era temps'


Bases del Concurs ARC de Narrativa Breu 2011 “Temps era temps”

Descripció:

Segur que en més d’una ocasió heu escoltat o heu fet servir l’expressió “Te’n recordes quan…?” I moltes vegades us heu adonat que del fet o de la cosa que fèieu memòria potser tampoc no ha passat tant de temps. O pel contrari, en teniu coneixement per les històries que us ha explicat la gent més gran o que heu llegit.

Hi ha objectes, hi ha botigues, hi ha barris, hi ha formes de vida, professions, locals emblemàtics, que han desaparegut dels nostres barris, del poble, de la ciutat… de les nostres vides. Ara és el moment de recollir aquestes històries dels avis, aquests contes típics… o potser no tant.

Ara és el moment d’evocar el passat i escriure un relat sobre Temps era temps.

Data Inici: 01/06/2011

Data Final: 30/09/2011

Bases:

1. Poden participar en el Concurs ARC de Narrativa Breu 2011 “Temps era temps”obres de narrativa inèdites i escrites en català. La temàtica dels relats girarà entorn de la frase enunciada: temps era temps.

2. S’hi poden presentar tots els socis i sòcies d’ARC majors d’edat i que estiguin al corrent de pagament durant la vigència del concurs (any 2011).

Per altra banda, totes aquelles persones que no pertanyen a l’Associació i que vulguin participar al concurs, poden associar-se emplenant la fitxa d’inscripció que hi ha penjada a la pàgina web de l’Associació:

http://associaciorelataires.com/2009/03/08/full-dinscripcio/

Un cop complimentada i signada, caldrà que la trametin a l’adreça postal següent:

Associació de Relataires en Català

Carrer Terra Alta 11

08338 Premià de Dalt

Un cop enviada, poden abonar la quota anual de 2011 a qualsevol dels comptes que figuren en l’esmentat imprès (indicant el nom de la persona que fa l’abonament), i un cop ingressada la quota, seran socis o sòcies de ple dret i podran participar al certamen.

3. Els i les participants hauran de publicar el relat a Relats en Català (RC) tot clicant l’opció de participar al concurs, que s’habilitarà a tal efecte. Un cop publicat el relat, hauran d’enviar un correu electrònic a l’ARC (associacio.relataires@gmail.com) fent un “copiar i enganxar” de l’enllaç on ha quedat penjada l’obra participant i indicant el seu nom i cognoms reals.

4. Només es pot presentar un relat per persona participant.

5. Les obres presentades hauran de tenir una extensió entre 10.000 (mínim) i 20.000 (màxim) caràcters, amb espais inclosos. Els relats que no compleixin aquesta condició seran desqualificats.

6. Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions, reduccions o ampliacions.

7. El premi consistirà en l’edició dels relats que seleccioni el jurat, que en cap cas no en podrà escollir més de cinquanta. En cas que el jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar desert el premi.

8. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic a finals d’octubre de 2011, i la previsió és que el llibre s’editi per Sant Jordi de 2012. En cas que la previsió d’edició no es pogués materialitzar, s’informaria d’aquest fet mitjançant un comunicat a les pàgines web d’ARC i d’RC.

9. El Jurat es formarà a partir de la Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català i un equip de socis i sòcies que, voluntàriament, en vulguin formar part.

10. L’equip de la Comissió de Concursos, format per vocals de la Junta Directiva i pels socis voluntaris que hi vulguin col·laborar, es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte, així com a decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Barcelona, juny de 2011

[Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure’ns un correu electrònic a la següent adreça: associacio.relataires@gmail.com]