Concurs ARC de Contes Infantils 2015
«La llum»


Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Contes Infantils

Concurs ARC de Contes Infantils 2015
«La llum»


- Projecte literari, artístic i solidari -

Associació de Relataires en Català


Convocatòria:

Data Inici: 15/04/2015
Data Final: 31/10/2015


Descripció:

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar, en la seva LXVIII sessió, l’any 2015 com a Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum, amb l’objectiu de conscienciar tothom de la importància que la llum té en la vida dels ciutadans del món, en el desenvolupament de la societat i en els reptes als quals s’enfronta la Humanitat. La llum juga un paper fonamental en la nostra vida quotidiana. Ha revolucionat, entre altres aspectes, la medicina o el desenvolupament d’Internet. Durant segles, la llum i les seves aplicacions han constituït un element d’unió que transcendeix totes les fronteres, no només les geogràfiques sinó també les de naturalesa cultural, de gènere o edat.

Des de l’Associació de Relataires en Català (ARC) ens afegim a aquesta celebració amb la convocatòria del Concurs ARC de Contes Infantils 2015 “La llum”, en el que podran participar escriptors i il·lustradors de totes les edats, dels més petits als més grans, amb històries on la llum tingui un protagonisme destacat, i amb un objectiu solidari, destinant els beneficis a la Marató de TV3 2015, dedicada enguany a les malalties metabòliques.

Bases:

1. Poden participar, en el Concurs ARC de Contes Infantils 2015 “La llum”, escriptors i il·lustradors de qualsevol edat i nacionalitat.

2. Modalitats:

2.1. Modalitat d’escriptura:

2.1.1. Es poden presentar contes infantils amb un màxim de 4500 caràcters, espais inclosos, escrits en català, originals (d’autoria pròpia), inèdits (no publicats anteriorment en cap altre format ni premiats en altres certàmens), i que s’adiguin a la temàtica.

2.1.2. Les obres presentades es podran enviar de dues formes:

a – En format word, amb lletra Times New Roman, cos 12, a doble espai, a l’adreça electrònica concursos.arc@gmail.com, especificant en l’assumpte del correu: Concurs ARC de Contes Infantils 2015 - Conte. En aquest correu s’inclouran dos documents que duran per nom “llum” i “plica”. El document “llum” correspondrà al conte. Al document “plica” figurarà el títol del conte, el nom i els cognoms dels autors o autores, la data de naixement, l’adreça, el telèfon de contacte i el nom d’autor/a amb el qual vol constar al volum recopilatori. Si es tracta de menors d’edat, cal adjuntar també l’autorització dels pares o tutors legals per participar en aquest concurs.

b - Publicant el text directament en la web www.relatsencatala.cat (Relats en Català) i marcant l’opció que s’habilitarà específicament per participar en el concurs. Una vegada estigui publicat s’haurà de enviar un correu a l’adreça electrònica concursos.arc@gmail.com, especificant en l’assumpte del correu: Concurs ARC de Contes Infantils 2015 - Conte. En aquest correu s’inclourà l’enllaç al conte publicat en la web Relats en Català i un document “plica”. Al document “plica” figurarà el títol del conte, el nom i els cognoms dels autors o autores, la data de naixement, l’adreça, el telèfon de contacte i el nom d’autor/a amb el qual vol constar al volum recopilatori. Si es tracta de menors d’edat, cal adjuntar també l’autorització dels pares o tutors legals per participar en aquest concurs.

2.2. Modalitat d’il·lustració: es poden presentar il·lustracions originals (d’autoria pròpia), que s’adiguin a la temàtica del concurs, en arxiu en format jpg, a l’adreça electrònica concursos.arc@gmail.com, especificant en l’assumpte del correu: Concurs ARC de Contes Infantils 2015 – Il·lustració. En aquest correu s’inclourà un document “plica” on figurarà el títol de la il·lustració, el nom i els cognoms de l’artista, la data de naixement, l’adreça, el telèfon de contacte i el nom d’autor/a amb el qual vol constar al volum recopilatori. Si es tracta de menors d’edat, cal adjuntar també l’autorització dels pares o tutors legals per participar en aquest concurs.

3. El període de recepció d’originals s’obrirà el dia 15 d’abril de 2015 i es tancarà a les 24.00 h del dia 31 d’octubre de 2015. Es pot participar en ambdues categories, però només es podrà presentar un conte infantil i una il·lustració per persona participant.

4. Les obres presentades que no compleixin aquestes condicions no seran admeses.

5. Els autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

6. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català seleccionarà un màxim de 50 obres en cada modalitat, que seran publicades en un volum recopilatori. En cas que, per qualsevol circumstància, el jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar desert el premi i les obres quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Els beneficis d’aquesta publicació seran destinats a la Marató de TV3 2015. Els autors/es que participin en la convocatòria cediran la seva obra, de forma gratuïta en benefici de la Marató de TV3 2015, dedicada enguany a les malalties metabòliques.

7. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant el mes de desembre de 2015.

8. El Jurat estarà format per membres de la Comissió de Concursos i per socis voluntaris de l’Associació de Relataires en Català (ARC). La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català (ARC) es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte i/o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

9. Pel fet de participar en el concurs, els autors/es autoritzen a les entitats convocants a fer-ne difusió i promoció de les obres, fent servir reproduccions parcials o totals, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.).

10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

'Concurs ARC de Contes Infantils'

Associació de Relataires en Català, abril de 2015

[Per a qualsevol dubte o aclariment ens podeu escriure un correu electrònic a l’adreça: concursos.arc@gmail.com ]


Relats finalistes del Concurs
ARC de Microrelats a la Ràdio 2014-2015
"El cicle de la vida"
Març de 2015:
«Maduresa»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del Concurs
ARC de Microrelats a la Ràdio 2014-2015
"El cicle de la vida"
Març de 2015: «Maduresa»


El jurat d'autors i d'autores del Concurs
ARC de Microrelats a la Ràdio 2014-2015 "El cicle de la vida",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "Maduresa":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Abnegació" - Pilar Campmany "brins"

"De sol a sol" - Josep Casals

"Els dols de la vida" - Esther Llombart Ramis

"En la tardor de la vida" - Estefania Guerra

"Maduresa?" - Ferran d'Armengol "homefosc"

"Mà d'enciam" - Joaquim Valls Arnau "Akim"

"Llàstima (o Litúrgia cíclica)" - Lluís Servé Galan "deòmises"


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimecres, 1 d'abril de 2015


Bases del Concurs i relats finalistes