Relats finalistes del
IX Concurs ARC de Microrelats
"Arts"
Desembre de 2018:
«Escultura»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
IX Concurs ARC de Microrelats
"Arts"
Desembre de 2018: «Escultura»


El jurat d'autors i d'autores del
IX Concurs ARC Microrelats "Arts",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "Escultura":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"La millor obra" - Mar-Montse Assens

"De fang i d'amor" - E. Viladoms

"Art a la presó" - Ivan Bonache

"La llibertat" - Taller Literari del CP de joves

"Una vegada més les portes" - Olga Cervantes

"Anònima" - deòmises

"Companyia absorbent" - Vicent Terol


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dissabte, 29 de desembre de 2018


Bases del Concurs i relats finalistes


«Gírgoles de Panical»

Ramon Navarro Bonet

—————
ARC

Gírgoles de Panical (Ramon Navarro Bonet)

Gírgoles de Panical


Ramon Navarro Bonet

ARC
Col·lecció Literària Elisenda Sala / 9 – Poesia
Pàgines: 150 - Enquadernació: Rústica
Primera edició: Desembre de 2018
Mida: 19 x 19 cm
ISBN: 978-84-17220-10-5


Adquirir en Bubok:
Adquirir Gírgoles de PanicalRelats finalistes del
IX Concurs ARC de Microrelats
"Arts"
Novembre de 2018:
«Arquitectura»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
IX Concurs ARC de Microrelats
"Arts"
Novembre de 2018: «Arquitectura»


El jurat d'autors i d'autores del
IX Concurs ARC Microrelats "Arts",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "Arquitectura":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Orígens" - Josep Casals Arbós

"La caiguda d'un imperi" - Edgar Cotes i Argelich

"De pedra i de neu" - E. Viladoms

"El balcó" - Maria Quintana

"Mudança" - John Silver

"PHI" - J.L.F.

"Litúrgia" - deòmises


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dijous, 29 de novembre de 2018


Bases del Concurs i relats finalistes


IX Concurs ARC de Microrelats
«ARTS»


Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

IX CONCURS ARC DE MICRORELATS
«ARTS»


Associació de Relataires en Català


Convocatòria

Data Inici: 01/11/2018
Data Final: 20/05/2019


Bases

1. El IX CONCURS ARC DE MICRORELATS "ARTS" tindrà la durada d'un curs literari: des del mes de novembre de 2018 al mes de maig de 2019 (ambdós inclosos).

2. Poden participar autors i autores amb obres originals i inèdites, no premiades en altres certàmens, escrites en català i que s'adiguin a les bases de la convocatòria.

3. El concurs és obert a qualsevol persona, sense limitació d'edat.

4. Modalitats de participació:

     a) Mitjançant la inscripció gratuïta al portal literari Relats en Català (RC) i la publicació de les obres, directament pels autors i autores, clicant l'opció de participar en el concurs que s'habilitarà a tal efecte. Aquesta inscripció és gratuïta.

     b) Mitjançant l'enviament d'un correu a l’adreça concursos.arc@gmail.com, adjuntant en format word un document amb l'obra (amb el títol i el nom —o pseudònim— de l’autor/autora) i un altre arxiu-plica (amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms, l'adreça, el DNI, la data de naixement i el telèfon de contacte). Les obres seran penjades al portal literari Relats en Català (RC) per l'organització del concurs.

5. La temàtica general del concurs duu per títol ARTS, i cada mes hi haurà un subtema diferent. Aquest és el quadre resum:

ConvocatòriaSubtema Relats seleccionats
Novembre 2018: Arquitectura Finalistes
Desembre 2018: Escultura Finalistes
Gener 2019: Pintura Finalistes
Febrer 2019: Música Finalistes
Març 2019: Dansa / Teatre Finalistes
Abril 2019: Poesia / Literatura / Còmic Finalistes
Maig 2019: Cinematografia / Fotografia Finalistes

6. Un/a mateix autor/a pot participar en totes les convocatòries mensuals; però únicament amb un relat per mes. S'entén, per participant, una sola persona física. En cas que un/a autor/a enviï més d'un relat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d'un, es desqualificaran totes les seves obres d'aquell mes. També, si es detectés, que un autor/a s'ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat/da del concurs.

7. Els relats hauran d'enviar-se dins els primers 20 dies de cada mes, per tal que l'equip d’editors tingui temps d'aprovar i validar cada publicació. L'organització del concurs no es fa responsable de la correcta valoració dels relats enviats posteriorment a aquesta data.

8. Les obres presentades no podran superar l'extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els relats que no compleixin aquesta condició no seran admesos. Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

9. Mensualment, el Jurat del Concurs, llegirà i valorarà tots els relats presentats durant el mes en curs. Per cada subtema hi haurà 7 obres seleccionades (aquelles que obtinguin la puntuació més alta) que assoliran la condició de finalistes.

10. Els equips dels programes literaris i culturals de les ràdios col·laboradores, amb la periodicitat que pertoqui a cada programa, faran la lectura per antena dels relats finalistes de cada mes, a més d'aquells altres que, a criteri de les ràdios, també seleccionin per llegir-se en antena.

11. Finalitzat el concurs, un Jurat extern a l'ARC realitzarà la valoració final dels relats finalistes al llarg del certamen i en triarà tres premis principals. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l'acte de lliurament de premis i presentació del recull amb totes les obres premiades i finalistes. Oportunament s'informarà del dia, lloc i hora.

12. La dotació del IX Concurs ARC de Microrelats "ARTS" s'estableix en:

1r premi: 400,00 euros i un exemplar del recull.
2n premi: 200,00 euros i un exemplar del recull.
Premi d'Honor: 200 euros i un exemplar del recull (exclusiu pels associats a l'ARC; amb la consideració que si el primer o el segon premi recauen en associats, el premi d'honor es convertiria en un tercer premi, dotat amb 100 euros i un exemplar del recull).
Premi Extraordinari, no monetari, diploma i tres exemplars del recull, a l'associat/da de l'ARC amb més relats finalistes.
Finalistes: diploma i publicació.

Als imports dels premis s’aplicaran, quan correspongui, les retencions fiscals que Hisenda estipuli en cada exercici per als premis literaris.

13. En cas que el/la mateix autor/a obtingui més d'un dels premis principals detallats en el punt anterior, se li atorgaria només el de major quantia i el següent finalista rebria la condició de premiat.

14. Les obres premiades i finalistes seran editades en un volum col·lectiu editat per l'ARC. Els autors i autores de les obres, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l'Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure els seus relats en aquest recull i a la difusió dels textos pels mitjans habituals de l'ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Pel fet de participar en la convocatòria, els/les autors/es autoritzen a l’ARC a fer-ne difusió i promoció del concurs fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blogs, etc.).

15. L’equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

16. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

'Concurs ARC de Microrelats'

Barcelona, octubre de 2018

Per a qualsevol dubte o aclariment
ens podeu escriure un correu electrònic a l'adreça:
concursos.arc@gmail.com


Convocatòria ARC:
"Per la vida, arts i lletres solidàries"

- A benefici de la Marató TV3 2018 -


Associació de Relataires en Català

Convocatòria ARC - Marató 2018 - Per la vida, arts i lletres solidàries

Convocatòria ARC:
"Per la vida, arts i lletres solidàries"

A benefici de la Marató TV3 2018
Associació de Relataires en Català


Convocatòria
"Per la vida, arts i lletres solidàries"


Data Inici: 15/07/2018
Data Final: 30/09/2018


Descripció

     La 27a edició de la Marató TV3 2018 estarà dedicada a la lluita contra el Càncer, la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones.

     Des de l’Associació de Relataires en Català (ARC) volem col·laborar en aquest esdeveniment amb la convocatòria oberta "Per la vida, arts i lletres solidàries", amb el triple vessant solidari, literari i artístic, tot destinant els beneficis a la Marató de TV3 2018.

Bases

1. Poden participar, en la convocatòria ARC "Per la vida, arts i lletres solidàries", escriptores i escriptors, de qualsevol edat i nacionalitat, amb obres originals que s’avinguin a les bases.

2. Es poden presentar obres escrites en català, en la modalitat de prosa o de poesia, basades en la temàtica de la convocatòria “Per la vida, arts i lletres solidàries” i que posin "veu" a una de les obres gràfiques dels artistes participants, amb un màxim de 2.000 caràcters (espais inclosos) en la modalitat de prosa i de 20 versos en la modalitat de poesia.

3. Únicament s’acceptarà una obra per autora/autor. El màxim d'obres per cada il·lustració serà de cinc i s'assignaran per ordre d'arribada. Per fer la reserva de la imatge, envieu un correu a concursos.arc@gmail.com dient la que heu triat i si encara està lliure se us adjudicarà. Veureu totes les reserves en aquesta mateixa pàgina.

4. Les obres s’hauran d’enviar en format word, amb lletra Times New Roman, cos 12, a l’adreça electrònica concursos.arc@gmail.com, tot especificant a l’assumpte del correu “Per la vida”. A l'arxiu s’ha d’incloure el títol, el text, el nom i els cognoms de l’autor/autora, la data de naixement, el NIF, l’adreça, el telèfon de contacte i el títol de l'obra gràfica escollida. Si es tracta de menors d’edat, s’ha d’incloure l’autorització dels pares o tutors legals per poder participar en la convocatòria.

5. El període de recepció d’originals s’obrirà el dia 15 de juliol del 2018 i es tancarà el 30 de setembre del 2018.

6. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català valorarà la qualitat, la cohesió i la coherència de cada obra, i aquelles que siguin valorades positivament seran publicades en un volum recopilatori editat per l’ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web http://associaciorelataires.blogspot.com.es/ i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Els autors i autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de l'ARC, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

7. Els beneficis d’aquesta publicació seran destinats a la Marató de TV3 2018. Els autors i autores, que participin en la convocatòria, cediran la seva obra en benefici de la Marató de TV3 2018, que es convertirà en un donatiu. La Comissió de l’Associació de Relataires en Català (ARC), si ho considera oportú, es reserva el dret d’ampliar el nombre d’obres seleccionades.

8. Pel fet de participar en la convocatòria, les autores i autors autoritzen a les entitats convocants a fer-ne difusió i promoció del projecte fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.). La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

9. La presentació del recull amb les obres seleccionades es farà públic el mes de desembre de 2018. S’informarà oportunament del dia, lloc i hora.

10. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català (ARC) es reserva, previ acord amb la resta de membres de la Junta, el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.


Barcelona, 15 de juliol de 2017


Obres artístiques participants

01 - Pinzellades de vida - Pere Arnal Gabarró
01 - "Pinzellades de vida" - Pere Arnal Gabarró
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: https://www.instagram.com/pietrus1313/

Reservat per:
"El jardí de la vida" (prosa) - Joaquima Pellicer Solà
"Evolució" (prosa) - Josep Ventura Codina
"Pinzellades de vida" (poesia) - Anna Molina Casado
"Pinzellades" (prosa) - Lluís Soler
"Poncelles esborronades" (poesia) - Yolanda Sánchez Claverias
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


02 - Crostes - Íngrid Comas
02 - "Crostes" - Íngrid Comas
Tècnica: Oli sobre llenç
Web de l'artista: http://www.elalmanaque.com/aficiones/katalogo/ingrid/index.htm

Reservat per:
"Mudança" (poesia) - Ferran Planell
"Cristalls" (poesia) - Núria Niubó Cabau
"Crostes" (prosa) - Loreto Giralt Turón
"Vitralls de colors" (prosa) - Nicolau Poncell Garcia
-


03 - Solitud -Josep Sánchez Carralero
03 - "Solitud" - Josep Sánchez Carralero
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: http://www.blurb.es/user/josepsc

Reservat per:
"Solitud" (poesia) - Liudmila Liutsko
"La vida és" (prosa) - Encarna Sánchez
"Monotonia" (prosa) - M. Cristina Garcia Carrera
"El meu amic" (prosa) - Vicent Terol
"Camins de boira i llum" (prosa) - Mireia Muñoz
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


04 -Solidaritat - Manel Avellana
04 - "Solidaritat" - Manel Avellana
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: http://pinturamanelavellana.blogspot.com/

Reservat per:
"Pobrissona" (prosa) - Maria Català
"Els nostres noms" (prosa) - Mercè Bagaria
"Oració" (poesia) - Carme Romia i Agustí
"L'atzar" (prosa) - Maria Teresa Galan Buscató
"Sara" (prosa) - Marta Forés Gal-Boguñá
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


05 - Guspires d'esperança - Rafael Mirabet
05 - "Guspires d'esperança" - Rafael Mirabet
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: https://500px.com/rafaelmirabet15

Reservat per:
"Guspires d'esperança" (poesia) - Gemma Matas Gustems
"Missatge en una botella" (prosa) - Josep Maria Corretger Olivart
"Guspires d'esperança" (prosa)- Carme Ripoll Martínez
"Amb el tou dels dits" (poesia) - Beatriu Camón Durany
"Ressorgir renovat" (poesia) - M. Ignàsia Pascua Vidal
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


06 - Vida en llibertat - Núria López
06 - "Vida en llibertat" - Núria López
Tècnica: Fotografia
web de l'artista: https://www.flickr.com/photos/29043102@N08/albums

Reservat per:
"Llibertat sota la cúpula" (prosa) - Conxita Solans Roda
"Llibertat a Mont Saint Michel" (prosa) - Montserrat Vilaró Berenguer
"Pelleringa nua" (poesia) - Eriqueta Moix i Maré
"La miradora" (prosa) - Maria Menéndez Collado
"Cavalls" (prosa) - Núria Garcia Miralles
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


07 - Salguer, colors de vida i esperança - Alícia Serra
07 - "Salguer, colors de vida i esperança" - Alícia Serra
Tècnica: Fotografia

Reservat per:
"Mites" (prosa) - Cèlia Roca Martín
"Fent camí" (poesia) - Vicenç Ambrós i Besa
"A recer de la vida" (prosa) - Imma Fuster i Tubella
"Cala" (prosa) - Jordi Masó Rahola
"Comptant colors" (prosa) - Roser Rovira Riera
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


08 - Vida és llibertat - Pol Peiró
08 - "Vida és llibertat" - Pol Peiró
Tècnica: Aquarel·la
Web de l'artista: http://www.polpeiro.com/

Reservat per:
"Aiguada sobre groc" (prosa) - Maria Aulinas Costa
"Llibertat" (poesia) - Elisenda Sala i Ponsa
-
-
-


09 - Paissatge vermell II - Paulí Josa
09 - "Paisatge vermell II" - Paulí Josa
Tècnica: Mixta sobre llenç
Web de l'artista: http://paulijosa.blogspot.com/

Reservat per:
"Viatge gairebé exhaurit" (poesia) - Montse Farrés Ubach
"L'espera" (prosa) - Alba Domènech i Terradas
"Llops, prats i camins" (prosa) - Mercè Castellà i Lázaro
"Un món plegat de mons" (poesia) - Robert Casajuana Dasca
-


10 - Solidaritat i llibertat - Joan Pasqual
10 - "Solidaritat i llibertat" - Joan Pasqual
Tècnica: Pigments
Web de l'artista: http://www.joanpasqual.cat/

Reservat per:
"La deessa de les aigües" (prosa) - Roser Padrós Canals
"Els Dalton" (prosa) - Ferran Pizarro Ruiz
"Afinitat en la nuesa" (prosa) - Sílvia Romero i Olea
"Hi caben moltes vides en una sola vida" (poesia) - Carles Ferran
-


11 - No deixis que caigui - Jaume Batlle
11 - "No deixis que caigui" - Jaume Batlle
Tècnica: Fotografia

Reservat per:
"No deixis que caigui" (poesia) - Teresa Serramià Samsó
"No deixis que caigui" (poesia) - Laura Ropero Ventosa
"Confesso" (poesia) - Carmina Ral
"Poble" (prosa) - Carles Cassanyes i Vallès
"Fràgils" (poesia) - M. Pilar Navarro Morte
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


12 - Poema viu d'esperança - Carles Sánchez
12 - "Poema viu d'esperança" - Carles Sánchez
Tècnica: Fotografia
web de l'artista: https://www.instagram.com/djmasterflash/

Reservat per:
"Dona" (prosa) - M. Victòria Lovaina
"El color dels teus ulls" (prosa) - Ramon Jané Vidal
"Dona de mirada oliva" (poesia) - Marta Juanhuix Piqueras
"Ulls color esperança" (prosa) - Josep Portillo López
"Horitzó d'esperança" (poesia) - Rosa-Maria Esteller Elias
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


13 - Ajudeu-me! - Elisenda Sala
13 - "Ajudeu-me!" - Elisenda Sala
Tècnica: Gres ceràmic
Web de l'artista: https://elisendasalaponsa.com/

Reservat per:
"Invisible" (prosa) - Pere Equisoain Ariza
"Acròstic" (poesia) - Montse Cercós Farreny
"Mans obertes" (poesia) - Maria Mariscal Pablos
-
-


14 - Sense sortida - Anna Albert
14 - "Sense sortida" - Anna Albert
Tècnica: Acrílic sobre llenç
Web de l'artista: www.annaalbert.com

Reservat per:
"El blau" (prosa) - Martí Sunyol i Busquets
"Magda" (poesia) - Oriol Marfà i Pagès
"Vals solar" (poesia) - Cristina Àlvarez Roig
-
-


15 - Perseguint una il·lusió - Ferran Planell
15 - "Perseguint una il·lusió" - Ferran Planell
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: http://fotosduotoscana.blogspot.com/

Reservat per:
"Somriures" (prosa) - Montse Assens
"Anskari" (poesia) - Anna Rispau i Falgàs
"L'habitació 901" (prosa) - Anna Maria Vila Quintana
"El circ" (prosa) - Sílvia Sarrà Clofent
"De carrer" (poesia) - Mar Olivé Nieto
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


16 - Llibertat - Madola
16 - "Llibertat" - Madola
Tècnica: Pigments sobre paper
Web de l'artista: https://www.madola.com/

Reservat per:
"Cassiopea" (prosa) - Marta Malleu Solà
"La vida certa" (poesia) - Rafael Vallbona
"Esclaus" (prosa) - Gemma Lluís Porres
-
-


17 - Esperança - Marga Cruz
17 - "Esperança" - Marga Cruz
Tècnica: Dibuix sobre paper
Web de l'artista: http://www.margacruz.com/

Reservat per:
"Esperança" (prosa) - Tessa Mas
"Planetes de l'esperança" (prosa) - Albert Calls i Xart
"Fórmules (o In Albis)" (prosa) - Lluís Servé Galan "deòmises"
"A la vora dels silencis" (poesia) - Aureli Trujillo Cabezas
"Esperança" (poesia) - Xènia Planell Lázaro
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


18 - Vida - Misse Hinojosa
18 - "Vida" - Misse Hinojosa
Tècnica: Acrílic sobre llenç

Reservat per:
"El graó de la felicitat" (prosa) - M. Alba Tort Clericó
"Vida" (poesia) - Núria López
"Vida!" (prosa) - Jordi Planell i Clofent
"Em dica Dania" (prosa) - Mar Bruguera Brasó
-


19 - Degoteig - Montse Assens
19 - "Degoteig" - Montse Assens
Tècnica: Acrílic sobre llenç
Web de l'artista: http://montseassens.blogspot.com/

Reservat per:
"Degotes en un estany" (prosa) - Ferran d'Armengol
"Carlota" (poesia) - Núria Freixa i Domènech
"L'ametller" (prosa) - Antònia Puiggròs Muset
"Gotes" (poesia) - Glòria Calafell
"Gotes d'esperança" (prosa) - Montserrat Pérez Martínez
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


20 - La porta que cal passar - Xavier Rafanell
20 - "La porta que cal passar" - Xavier Rafanell
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: https://www.flickr.com/photos/155787391@N04/

Reservat per:
"La porta que cal passar" (poesia) - Montse Pellicer i Mateu
"Fusta esquerdada" (poesia) - Laura Badosa de Gispert
-
-
-


21 - Portes obertes - Carme Mas
21 - "Portes obertes" - Carme Mas
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: https://www.flickr.com/photos/140462538@N07

Reservat per:
"Refugiats" (poesia) - Antònia Torrelles Forcada
"Portes obertes" (prosa) - Raul Cárdenas - Daniel Domínguez - Sebastian Espinosa
-
-


22 - Cultures del món - Óscar Cervantes Giménez
22 - "Cultures del món" - Óscar Cervantes Giménez
Tècnica: Acrílic sobre llenç

Reservat per:
"Camí" (prosa) - Ramon Navarro Bonet "rnbonet"
"Si et digués" (poesia) - Toni Arencón Arias"
-
-
-


23 - Onades - Esther de Prades
23 - "Onades" - Esther de Prades
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: http://premiart.blogspot.com/2014/11/esther-de-prades-maria-sala-1.html

Reservat per:
"Escumes" (poesia) - Júlia Badal Basto
"Llàgrimes" (prosa) - Araceli Bayán Sánchez
"Xoc" (prosa) - Celestí Casòliva i Morales
"Onades" (poesia) - Montserrat Gallart i Sanfeliu
"Onades" (prosa) - Toni Llena
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


24 - Lectura solidària - Pepi Capella
24 - "Lectura solidària" - Pepi Capella
Tècnica: Fang
Web de l'artista: http://pepicapella.blogspot.com/

Reservat per:
"Immaterial, no sentiré ploralles" (prosa) - Joan Pinyol Colom
"La meva llança antiga" (prosa) - Jesús M. Tibau
"Poesia" (poesia) - Mònica Socias Güell
"Lectura solidària" (prosa) - Begoña Chorques Fuster
"Lletres" (prosa) - M. Pilar Cabrerizo
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


25 - Amb fam arriben - Ramon Navarro Bonet
25 - "Amb fam arriben" - Ramon Navarro Bonet "rnBonet"
Tècnica: Acrílic sobre paper
Web de l'artista: https://www.bubok.es/libros/231099/Viure-el-moment

Reservat per:
"Refugiats" (poesia) - Maria Bonafont i Giménez
"Trencar bardisses" (poesia) - Francesc Arnau i Chinchilla
"La clau" (poesia) - Josep Solà i Sala
-
-26 - "Arribàrem a la terra promesa" - Daniel Iglesias
Tècnica: Fotografia
web de l'artista: https://www.instagram.com/daniglesias/

Reservat per:
"Aquest mateix mar, el nostre" (prosa) - Roser Blàzquez Gómez
"Diràs que arribàrem a la terra promesa (poesia) - Àngel Martí Callau
"El viatge" (prosa) - Maria Gas de Cid
"Per què?" (prosa) - Montse Gil i Casals
"Mar en calma" (poesia) - Frasi Sánchez Albarrán
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


27 - Tendresa - Josep Baqués
27 - "Tendresa" - Josep Baqués
Tècnica: Dibuix sobre paper
Web de l'artista: http://www.josepbaques.cat/

Reservat per:
"Retrat" (prosa) - Ester Enrich Coma
"Efluvis d'amor" (poesia) - Montserrat Lloret
"La importància de tenir-ne dos" (prosa) - M. Isabel Gracia Victorio
"No plor per tu" (prosa) - Rosario Fernández Zúñiga
"Serenor" (poesia) - Dolors Graupera
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES


28 - Incandescent - Empar Sáez
28 - "Incandescent" - Empar Sáez
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: http://enfilantfinestres.blogspot.com/

Reservat per:
"Eguzkilore" (prosa) - E. Viladoms
"Viure" (prosa) - Miquel Santaeulàlia Casas
"Protecció" (prosa) - Marta Pérez Sierra
"Intermitència" (poesia) - Eva Prunés
-


29 - Colors - Toni Arencón Arias
29 - "Colors" - Toni Arencón Arias
Tècnica: Oli sobre llenç
Web de l'artista: https://toniarencon.blogspot.com/p/galeria-dimatges.html

Reservat per:
"Paisatge" (poesia) - Mercè Amat Ballester
"Retorn" (prosa) - Maria Clara Camps i Martínez
"Esclat de colors" (poesia) - Josefina Maymó i Puig
"Quadre endins" (prosa) - Joan Gausachs i Marí
-30 - "Innocència" - Montserrat LLoret
Tècnica: Fotografia
Web de l'artista: https://www.flickr.com/photos/155564538@N02/

Reservat per:
"Allà, just allà" (prosa) - Farners Casas Fontcuberta
"Regals impagables" (prosa) - Jenni Rodà i Casado
"Innocència" (prosa) - Anna Llensa
"Contes per viure" (prosa) - Cristina Company Fontané
"Perquè tenen la mar" (poesia) - Marc Freixas
AQUESTA IMATGE JA NO ADMET MÉS RESERVES31 - "Cop de mar" - Carles A. Medina
Tècnica: Escultura d'art efímer
Web de l'artista: http://medinavilalta.com/ca/

Reservat per:
"Miratge marí" (poesia) - Júlia Costa i Coderch
"Que no mori l'esperança" (poesia) - Teresa Vergés i Adrià
-
-
-


Logo ARC


Relats finalistes del
VIII Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
"Virtuts"
Maig de 2018:
«Caritat»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VIII Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
"Virtuts"
Maig de 2018: «Caritat»


El jurat d'autors i d'autores del
VIII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Virtuts",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "Caritat":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"La sega" - E. Viladoms

"El xumet d’en Pau" - Maria Quintana

"Vanitas" - celesti1462

"O.A.N.G.G." - Joan Gausachs i Marí

"La condició humana" - walrusluli

"La bona fe" - Anna Melgar Samper

"Per caritat" - Guiomar


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dimarts, 29 de maig de 2018


Bases del Concurs i relats finalistes


«Diamants negres»

Anna Llensa
—————
ARC

Diamants negres (Anna Llensa)

Diamants negres


Anna Llensa

Il·lustracions de coberta i interiors:
Ramon Navarro Bonet
Correcció i revisió d’estil:
Andrea González
Disseny i maquetació:
Montse Assens
Associació de Relataires en Català

ARC
Col·lecció Literària Elisenda Sala / 5 – Contes i relats
Pàgines: 120 - Enquadernació: Rústica
Primera edició: Abril de 2018
Mida: 15 x 21 cm
ISBN: 978-84-17220-06-8


Sinopsi

     Una dona atrapada en una relació virtual que la conduirà a estats límits, un nen maltractat subterràniament per la seva nova mare, un flashback a l'escola rural franquista i molts altres relats que t'atrapen i et deixen petjada ben endins durant temps imprecisos... una bona mostra de la profunditat i l'humor infranquejable d'una escriptora i poetessa empordanesa, l'Anna Llensa.


Tast de Diamants negres
Anna Llensa
(Cortesia de l'ARC)

Berta (Ramon Navarro Bonet)

Berta

Sentint les temples disparades, el cor encongit i el gust de la por a la boca, la Berta es dirigeix al pas a nivell tancat, els llums intermitents avisen als conductors que han de parar. Travessa corrents l’últim tram que la separa de la barra de ferro, un cop allà es gira i veu la cara contreta del conductor del primer cotxe de la fila, mentre se la mira amb una barreja d’incredulitat i espant...

Aquell matí han discutit, però no ha estat una discussió com sempre, aquesta vegada han perdut tots el papers, ell li ha dit que no volia seguir com estaven.

Dolguda com mai i segura que no podrà suportar viure sense ell, ni tampoc així, ha pres una decisió, ha baixat les escales corrents, sabia que no li quedava gaire temps si volia tirar endavant el seu pla, el tren de les vuit trenta estava a punt d’arribar; “quan passa pel pas a nivell ja porta prou velocitat”, pensa.. es sent el xiulet amb què el tren avisa de la seva imminent arribada a l’estació, ella gira la cara, vol veure com arriba la màquina, els conductors dels cotxes i el del tren senten alhora un puny a la boca de l’estómac, el pànic comença a envair-los, “aquesta noia... no voldrà fer alguna bestiesa?”

La Berta mira el tren i el conductor del cotxe alternativament, mentre l’adrenalina li va a tota potència per donar-li l’energia que necessita per tal de complir el seu propòsit, de cop es gira i es topa amb el conductor del cotxe que havia sortit esverat i corria cap a ella, se li arrapa com si li anés la vida i li etziba, cridant a fi que la fressa del tren no li impedeixi sentir-la: Jaume t’estimo, em casaré amb tu! No vull discutir més, encara que em prometés a mi mateixa que abans de fer-ho de nou em tiraria sota el tren!Diamants negres (Anna Llensa)
"Diamants negres"
Anna Llensa

Per adquirir exemplars del llibre contacta amb l'Associació de Relataires en Català:
associacio.relataires@gmail.com


VIII Concurs ARC de portades
per a il·lustradors i dissenyadors
"Virtuts"

Associació de Relataires en CatalàVIII Concurs ARC de portades
per a il·lustradors i dissenyadors
"Virtuts"


Associació de Relataires en Català (ARC)


Convocatòria

Data d'inici: 01/05/2018
Data de finalització: 31/08/2018  
S'allarga el termini fins al 10 de setembre

Benvolguts i benvolgudes,

Des de l’Associació de Relataires en Català ens complau fer públiques les bases de la vuitena edició del Concurs ARC de Portades, amb l’objectiu de seleccionar la imatge que obrirà el recull de relats Virtuts.

Bases:

1. Participants: el concurs és obert a qualsevol persona, sense limitació d’edat. Cada autor/a podrà participar, de forma individual o col·lectiva, amb un màxim d'una imatge original (d'autoria pròpia) per a cadascun dels diferents subtemes.

2. Subtemes del concurs:

— Prudència
— Justícia
— Fortalesa
— Temprança
— Fe
— Esperança
— Caritat

3. Tècnica i format: La tècnica és lliure (dibuix, pintura, fotografia, collage...). El format de l’obra ha de ser vertical (mida mínima i proporcionada: 17 cm. d’altura x 16 cm. d’amplada). Resolució mínima de la imatge: 300 ppp (equivalència: 2008p x 1890p). No s’ha d’incloure cap text en la il·lustració ni cap signatura identificativa.

4. Presentació: les obres s’han de lliurar a l’Associació de Relataires en Català (ARC), per correu electrònic, a l’adreça concursos.arc@gmail.com, en format jpg, amb l’assumpte “VIII Concurs de portades”. S’inclourà un document que durà per nom “Dades personals”, on figurarà el nom i els cognoms dels autors o autores, el nom artístic (si escau), la data de naixement, l’adreça i el telèfon de contacte. Si es tracta de menors d’edat, cal adjuntar l’autorització dels pares o tutors legals per participar en aquest concurs. S'haurà d'especificar en el títol del fitxer, per cada imatge presentada, el subtema que representa.

5. El període de recepció d’originals s’obrirà el dia 1 de maig de 2018 i es tancarà a les 24:00h. del dia 31 d'agost de 2018.

6. Les obres presentades, que no compleixin aquestes condicions, no seran admeses.

7. Els autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

8. La Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català (ARC) seleccionarà l’obra guanyadora que serà la imatge de portada del recull Virtuts. Així mateix es reserva el dret de seleccionar aquelles obres que, per la seva qualitat, adquireixin la condició de finalistes. En aquest cas serien incloses als fulls interiors del recull.

9. El premi consisteix en la publicació de l’obra com a portada del llibre Virtuts. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà tres exemplars del llibre i un diploma acreditatiu. Els finalistes rebran un diploma acreditatiu.

10. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l’acte de lliurament de premis i presentació del recull, amb totes les obres premiades i finalistes.

11. Els autors i autores de l’obra premiada i finalistes, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l’Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure les obres en aquest recull i la seva difusió pels mitjans habituals de l’ARC, fent servir reproduccions, parcials o totals, amb les adients referències d’autoria. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web de l’ARC i les imatges quedarien a disposició dels autors i autores.

12. La Comissió de Concursos de l’ARC es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

'VII Concurs de portades'

Associació de Relataires en Català
Barcelona, 30 d'abril de 2018


Relats finalistes del
VIII Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
"Virtuts"
Abril de 2018:
«Esperança»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VIII Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio
"Virtuts"
Abril de 2018: «Esperança»


El jurat d'autors i d'autores del
VIII Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Virtuts",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "Esperança":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"No tinc por" - Maria Quintana

"Connexions" - Carme_

"El país dels simis" - Joan Gausachs i Marí

"Vindrà" - Naiade

"Les hores" - Celestí 1462

"Onírica" - deòmises

"La tieta" - E. Viladoms


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dissabte, 28 d'abril de 2018


Bases del Concurs i relats finalistes


Sant Jordi 2018
Paradeta de l'Associació de Relataires en Català

Rambla de Catalunya, 6
Barcelona

Paradeta de Sant Jordi - Associació de Relataires en Català (ARC)

Sant Jordi 2018

Paradeta de l'Associació de Relataires en Català
Rambla de Catalunya, 6 - Barcelona

Autores i autors - Llibres - Horaris de signatura
— Llistat provisional —


A

MERCÈ AMAT - JOAN COLOMER (a partir de les 18:45)
          — LA LLUM, ENDINS ESCRITA (Poesia i pintura)

VICENÇ AMBRÒS (de 9 a 15)
          — LABERINTS (Narrativa)
          — ASIMETRIA (Poesia)

MONTSE ASSENS (de 10 a 13 i de 15 a 20)
          — APARTHEIDS (Poesia)
          — BUGADA (Poesia)
          — A L'ALTRE COSTAT DE LA PELL (Poesia)
          — GLOPS DE NIT (Poesia)

TONI ARENCÓN ARIAS - MIQUEL ÀNGEL ARENCÓN LLOBET (de 17 a 19)
          — LA CASA DELS ENGANYS DELS SENTITS (Narrativa)

TONI ARENCÓN ARIAS (de 17 a 19)
          — L'ÀNIMA DE L'ASSASSÍ (Narrativa)

FERRAN D'ARMENGOL (de 9 a 12)
          — MONSTRUARI (Relats)

ROSA MARIA ARRAZOLA (a partir de les 12)
          — NERO NERO NAS (Poesia)
          — BUIT DE MARÇ (Poesia)

C

GLÒRIA CALAFELL (d'11 a 14)
          — TERRA HUMIDA (Poesia)
          — BASAMENTS CATALOGATS (Poesia)
          — ESFERES DISPERSES (Poesia)

ANTONI CASALS (de 9 a 13)
          — ELS CAUS DEL CUC (Poesia)
          — NO PLORIS PER CREÜSA, ENEES (Poesia)

JÚLIA COSTA ( de 10 a 12)
          — LA CENDRA DELS ANYS (Narrativa)
          — LES FRÀGILS PARAULES (Poesia)

MARGA CRUZ - MONTSE ASSENS
          — SOTA UN CEL D'ESTRELLES (Àlbum il·lustrat)

D

DIVERSOS AUTORS - Publicacions col·lectives de l'Associació de Relataires en Català (ARC)
          — RELATS ABSURDS (Relats)
          — MITJANS DE TRANSPORT (Relats) - VII Concurs ARC de Microrelats
          — COMUNIQUEM-NOS! (Relats) - VI Concurs ARC de Microrelats
          — EL CICLE DE LA VIDA (Relats) - V Concurs ARC de Microrelats

F

CARLES FERRAN
          — COM LA LLUÏSSOR D'UN ESTEL EXTINGIT (Poesia)

I

EMÍLIA ILLAMOLA (de 12 a 13)
          — CABRILS, SAO PAULO, BARCELONA (Narrativa)
          — ENCARA HI HA PAPALLONES AL JARDÍ (Narrativa)

L

ALEXANDRE LACAMBRA BOADA (de 10 a 13h)
          — CIÈNCIA DE LA FICCIÓ (Contes)

LIUDMILA LIUTSKO (de 16 a 17)
          — EL CONTE DE L'ESPURNETA DEL SOL (Conte)

MONTSERRAT LLORET
          — LOGOS AMPHÍBOLOS (Relats)

M

MADOLA i MONTSE ASSENS
          — OSTATGES POLÍTICS (Poesia i pintures)

XAVIER MARCET (de 10 a 12)
          — EL BLUES D’ODISSEU (Relats)

SÒNIA MOLL (d'11:30 a 14)
          — NON SI MALE NUNC (Poesia)
          — I DÉU EN ALGUN LLOC / Y DIOS EN ALGÚN LUGAR (Poesia)

P

ROSER PADRÓS (de 10 a 11)
          — DES DE LA MEVA FINESTRA (Relats)

MARTA PÉREZ SIERRA (de 12 a 14)
          — UN SEGON FORA DEL DUBTE (Poesia)
          — LLAVORS, ELS PEIXOS (Poesia)

FERRAN PLANELL (de 15 a 20)
          — LA SENDERA DEL PENSAMENT (Aforismes)

R

SÍLVIA ROMERO (de 17 a 19)
          — L'ESBORRANY (Narrativa)
          — BRUSQUINA D'INSTANTS (Poesia)

S

EMPAR SÀEZ
          — QUATRE ARBRES (Poesia)
          — DONA I OCELL (Poesia)

TERESA SABORIT (al matí i de 18 a 20)
          — ELS LLOPS JA NO VIUEN ALS BOSCOS (Narrativa)
          — 200 MUSES (Relats)«La Casa dels Enganys dels Sentits»

Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet

—————
ARC

La Casa dels Enganys dels Sentits (Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet)

La Casa dels Enganys dels Sentits


Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet

ARC
Col·lecció Literària Elisenda Sala / 4 – Narrativa
Pàgines: 192 - Enquadernació: Rústica amb solapes
Il·lustracions interiors en color
Primera edició: Abril de 2018
Mida: 15 x 23 cm
ISBN: 978-84-17220-03-7
ISBN ebook-pdf: 978-84-17220-05-1

'La Casa dels Enganys dels Sentits (Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet) - Llibre solidari'
Edició a benefici del col·lectiu
de les meravelloses persones amb diversitat intel·lectual:
El Tamariu

#CorTamariu


Sinopsi

«També tenim Cases dels Enganys dels Sentits
on tota mena de trucs, impostures, il·lusions
i falses aparences exhibim.»

La Nova Atlàntida
Francis Bacon


París, 1887

     Melchior Janis de Beranger, "mestre artesà de les mesures del temps", ha concebut la fantàstica idea de convertir la seva mansió familiar en una "Casa dels Enganys dels Sentits", on els somnis puguin complir-se, on res sigui el que sembla ser...

     Per fer coincidir la seva inauguració amb l'Exposició Universal de París decideix envoltar-se dels més genials i visionaris personatges de l'època, com l'escriptor Jules Gabriel Verne, l'enginyer Alexandre Gustave Eiffel, els germans Lumière, l'empresari Josep Oller, l'inventor Thomas Alva Edison, el fotògraf August Atget, l'arquitecte Hector Guimard o els pintors Camille Pissarro i Henri de Toulouse-Lautrec.

     El Laberint dels Miralls, el Rellotge Còsmic Universal, la Cambra de les Percepcions Errònies, la Torre de l'Equilibri, el submarí Nautilus, l'Increïble Passadís Minvant, el Món de Lilliput, el Món de Brobdingnag, la Sala de les Joguines, els ocells mecànics, els autòmats, el diorama de París...

     Des de la captivadora actriu Sarah Bernhard fins els pallassos Footit i Chocolat, la clownessa Cha-U-Kao, o les ballarines de cancan del Moulin de la Galette, la "crème de la crème" de la ciència, de l'art i de la cultura de la Ciutat de la LLum, descobriran sorpresos les fantasies que atresora al seu interior La Casa dels Enganys dels Sentits.

«Tot allò que una persona pot imaginar,
altres ho poden fer realitat.»
Jules Verne


     Toni Arencón Arias (El Prat de Llobregat, 1963) és autor de les novel·les L’ànima de l’assassí (XXXII Premi de Narrativa Ribera d’Ebre) i Luxúria (XXVII Premi Benvingut Oliver de la Vila de Catarroja), del poemari Anhelada pretèrita pluja (Premi de Poesia Miquel Bosch i Jover) i de les antologies La ballarina cega de Sidi Bou Saïd i altres relats en clau de lírica i El jurament i altres narracions oníriques. És membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, de l’Associació d’Escriptors del Prat Tinta Blava i de l’Associació de Relataires en Català, on col·labora com a editor de la revista literària Lo Càntich i en les diverses publicacions d’aquesta entitat.

     Miquel Àngel Arencón Llobet (El Prat de Llobregat, 2001) ha rebut premis infantils i juvenils, com el Sant Antoni de prosa (El Perelló) i ha publicat contes i narracions en les antologies col·lectives L’aigua i Relats absurds.
     La Casa dels Enganys dels Sentits és la seva primera novel·la.Tast de La Casa dels Enganys dels Sentits
Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet
(Cortesia de l'ARC)

La Casa dels Enganys dels Sentits (Miquel Àngel Arencón Llobet - Toni Arencón Arias)

I

LA PALLASSA CHA-U-KAO I EL MESTRE RELLOTGER
________________________________________________________

«El teatre de l’Opéra-Comique no és més que
un munt de runes. Eren tres quarts i cinc minuts
de nou quan es va produir el primer senyal.
Tot d’una, durant el ball de Bohèmia, petites
espurnes van començar a caure davant de
l’escenari. En un principi, una mica espantats,
vàrem pensar que aquella polseguera lluminosa
provenia dels carbons dels llums elèctrics.»

Le Figaro
Edició del dijous, 26 de maig de 1887


PARÍS, 1887

     El dimecres 25 de maig de 1887 es va produir un terrible i desgraciat incendi a l’interior de la Salle Favart de París, amb capacitat per a mil sis-cents espectadors i seu de la companyia Opéra-Comique. En aquella data funesta un centenar de persones van perdre la vida, asfixiades pel fum o a causa de les flames.

     La fatal conflagració, que va destruir completament l’edifici, es va originar durant la representació de l’òpera Mignon, del compositor francès Ambroise Thomas.

     A dos quarts de nou del vespre l’orquestra acoblava l’obertura. Res no feia presagiar la tragèdia que sobrevindria vint minuts més tard. Durant la segona escena de l’acte primer, quan Mademoiselle Cécile Simonnet, en el paper de Philine, declamava: «Quel est, je veux le savoir, / Ce beau coureur d’aventure? / Il nous cache sa figure / Et n’a pas l’air de nous voir», un espurneig atragué l’atenció dels actors.

     Llavors, malgrat les repetides advertències del director d’escena i de les peticions de tranquil·litat dels barítons Émile-Alexandre Taskin i Gabriel Soulacroix, quan les espurnes i les runes en flames van començar a caure sobre el públic, els terroritzats espectadors es van precipitar en una fugida desesperada a la recerca dels vomitoris més propers.

La Casa dels Enganys dels Sentits - Incendi de la Salla Favart de París (Illustrated Sporting and Dramatic News, 1887)

     El fum negre i espès impedia la visió i la calor de les flames era insuportable.

     La pallassa Cha-U-Kao, que havia de participar com a ballarina de repartiment, es va salvar de miracle. A mig vestir i presa del pànic, tot adonant-se que li resultaria impossible aconseguir arribar a la porta de sortida, va decidir escapar del foc pujant al més amunt possible, fins a una de les cornises superiors de l’edifici.

     Allà dalt, en companyia de dues extres, d’un acomodador i de tres espectadors que havien tingut el mateix pensament, va ser rescatada per una parella d’heroics bombers que van alçar una escala de vint metres entre les flames que devoraven el teatre, van lligar-li una corda de seguretat al voltant de la cintura i van ajudar-la a baixar fins a la Rue de Marivaux.

La Casa dels Enganys dels Sentits - Incendi de la Salla Favart (La Nature, 18/06/1887)

     Estava mig asfixiada, amb els cabells despentinats i socarrimats, la faldilla cremada i la cara ensutjada de negre.

     Per aquest motiu, dos mesos més tard, la nit del diumenge 24 de juliol, quan es va desencadenar sobre el cel de la ciutat de París una fabulosa tempesta elèctrica, Cha-U-Kao, que havia d’actuar en l’espectacle del Moulin de la Galette en un esbojarrat número on combinava el ball del cancan amb vertiginoses acrobàcies, es va negar a trepitjar l’escenari. Tenia por que les aspes del vell molí atraguessin els raigs elèctrics.

La Casa dels Enganys dels Sentits - La pallassa Cha-U-Kao (Henri de Toulouse-Lautrec).

     —No, no i no! Avui no hi penso ballar! Qui em vulgui veure que vingui a casa meva! —va exclamar, ben espantada, mentre manifestava una rotunda i taxativa negativa al propietari del local—. Prefereixo ser una pallassa sense feina que una pallassa torrada i fumada!

     De totes maneres, tampoc no calia que ho fes. El recinte, atapeït de públic fins poc abans, havia quedat gairebé desert. I no era d’estranyar, ja que els parisencs encara estaven trasbalsats per l’incendi del mes de maig i aquell record tan proper havia provocat que els noctàmbuls clients del Moulin de la Galette optessin per regressar a les seves llars abans de l’horari habitual.

* * *

     Des de les deu de la nit fins a les quatre de la matinada —minut més, minut menys—, centenars de llampecs van il·luminar fantasmagòricament la ciutat i el terrabastall dels trons repetits va mantenir desperts i atemorits una bona part dels vilatans.

     Afortunadament, la intensa i espectacular tempesta elèctrica —«Sense precipitacions ni calamarsada; això sí, acompanyada d’una ventada molt forta, amb ràfegues brusques i imprevisibles, conseqüència d’una revolució atmosfèrica desordenada que va provocar una baixada notable dels baròmetres», van recollir els periòdics l’endemà—, a excepció dels múltiples ensurts i atacs de pànic, no va provocar cap desgràcia personal.

     Testimoni de tot plegat va ser l’agosarat fotògraf Jean Eugène August Atget, recopilador d’imatges de la vida quotidiana de la capital francesa, que va decidir aventurar-se a les fosques pels carrers estrets, tortuosos i deserts dels barris vells, es va encaminar vers els terrenys propers al Champ-de-Mars i allà va recollir una sèrie de plaques on va enregistrar per a la posteritat aquell singular fenomen atmosfèric.

     En una de les instantànies, inesperadament, va poder captar la cèlebre imatge d’un llamp impactant sobre l’estructura metàl·lica de la construcció que, amb posterioritat, i en reconeixement al seu constructor, havia de ser coneguda arreu del món amb el nom de Torre Eiffel.

     A temps passat, el fotògraf es va adreçar per carta al responsable del Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts per oferir-li la històrica compilació del seu arxiu d’imatges:

Monsieur, durant els últims vint anys i algun més, mitjançant els meus esforços i seguint la meva pròpia iniciativa, he pres una col·lecció de fotografies, en format 18 x 24, de cada carrer del vell París.

     Dos mil sis-cents negatius van ser adquirits per la rodona suma de 10.000 francs. Curiosament, en aquella transacció no es van incloure les plaques que havien estat recollides la nit de la fabulosa tempesta elèctrica.

La Casa dels Enganys dels Sentits - Raig sobre la Torre EiffelLa Casa dels Enganys dels Sentits (Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet)
"La Casa dels Enganys dels Sentits"
Toni Arencón Arias - Miquel Àngel Arencón Llobet