Relats finalistes del
VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Comuniquem-nos!"
Novembre de 2015:
«... Per telègraf o telèfon»

Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

Relats finalistes del
VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
"Comuniquem-nos!"
Novembre de 2015: «... Per telègraf o telèfon»


El jurat d'autors i d'autores del
VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "Comuniquem-nos!",
després de les deliberacions necessàries, fa públic el veredicte de les obres
seleccionades corresponents al subtema: "... Per telègraf o telèfon":

Relats seleccionats

Títol - Autor/a o Nick

"Allô, aquí l’Hades!" - rautortor

"El faquir" - Montse Guillén Galimany

"Hipòtesis (o Antípodes)" - deòmises

"El mòbil va acabar amb la Maria" - Esther Llombart Ramis

"Vidres trencats" -brins

"Digui?" - E. Viladoms

"Jaciment" - David d'Argent


Enhorabona als autors i autores seleccionats.
Moltes gràcies a tots els participants.


Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català
Dilluns, 30 de novembre de 2015


Bases del Concurs i relats finalistes


Contes i il·lustracions seleccionats
per la Comissió de Concursos
de l'Associació de Relataires en Català (ARC)
per formar part del llibre de Contes Infantils "La llum",
a benefici de la Marató 2015

Concurs ARC de Contes Infantils

Contes i il·lustracions
seleccionats per la Comissió de Concursos
de l'Associació de Relataires en Català (ARC)
per formar part del llibre de Contes Infantils "La llum",
a benefici de la Marató 2015


Relació d'obres i autors/autores:

Llum de ciri – Ramon Navarro Bonet “rnbonet”
La cuca de llum – Elisenda Sala i Ponsa
L’escriptor, el llum, les escales i el porter – Joan Gausachs i Marí
Llum tènue – Pilar Campmany
La dama incandescent (conte de les nits llargues) – Maria Dolors Vallverdú i Torrents
Capvespre de conte – Glòria Calafell
Dia lluminós – Imma Cauhé Raspall
L’avi va ser fanaler – Gemma Matas Gustems
Em dic Alan i tinc set anys – Shaudin Melgar-Foraster
Flama tremolosa – Josep Ventura Codina
D’esquena la llum – Montserrat Vilaró Berenguer
La Menuda – Carme
Jocs de llum – Montserrat Lloret Perxachs
La nena electrocinètica – Encarna Romero
Les llums de na Margarida – Antònia Puiggròs Muset
El fanal del gnom – Carme Solà
La llum – Ferran Planell i Coflent
La bombeta del rebost – Ferran Planell i Coflent
La dama de la nit – Joan Carles Franquet
Xispa – Tapisser
La llum – Montse Assens “mar”
La lluerna – Celestí Casòliva
La llum dels somnis – Anna Rispau i Falgàs – Sílvia Romero i Olea
La cuca de llum – Frederic Blanco
La Fosqueta i en Contrallum – Montse Assens “mar”
La llum d’una estrella – Toni Arencón Arias
La cuca Piluca i el Sol – M. Pilar Navarro
El concert de les granotes – Xavier Bertran
La juguesca – M. Carme Marí
La llum – Anna Rispau i Falgàs
El rei del país de la llum – Roser Blàzquez i Gómez
Un estel de llum – Eva Caselles Pujol
Lumiland – Marta Molina Gómez
La llum de la vida – Liudmila Liutsko
Un raig de llum – Layla Selim Jordà
El país de la foscor – Ignasi Soler Cabestany
L’única llum del món – Francesc Ruiz
Llums i ombres – Roser Vilagran
Llàntia (o Fórmules) – deòmises
Històries d’en Pep i Pere Germans. No Apaguis la Llum, Mare – Olga Adrià Serrano
Un trol en les nostres vides – Helena Lucas Sanabrias
El Robotet Oxidat – Miquel Obenza Vilar
Aventurers – Genís Moreno
M’agafà de la mà – Anna Codolar
Tinc una idea, faré un llaüt – Francisco Caro Carulla
El viatge màgic d’en Pau i la llum de la flama – Aziz Zaouki
La llum de l’eclipsi – Frank Arce
La Lili a la recerca de la llum perduda – Peter – Frank Arce – Francisco Caro Carulla – Aziz Zaouki
L’heroi radiant – Edgar Cotes i Argelich
El llum blau – Ainhoa Campoy Garcia-Campmany
El món del Sol i dels colors – Alex i Marc Valero Liutsko
El tresor de la llum – Mireia Garcia i Crevillén
La llum del Sol – Arnau Garcia i Crevillén
La llum i la felicitat – Itziar de la Rosa Matas

* * * * *

Comissió de Concursos
Associació de Relataires en Català (ARC)
A 15 de novembre de 2015

VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
«Comuniquem-nos!»


Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio

VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio
«Comuniquem-nos!»


Associació de Relataires en Català


Convocatòria

Data Inici: 01/11/2015
Data Final: 20/05/2016


Bases

1. El VI CONCURS DE MICRORELATS ARC A LA RÀDIO "COMUNIQUEM-NOS!" tindrà la durada d'un curs literari: des del mes de novembre de 2015 al mes de maig de 2016 (ambdós inclosos).

2. Poden participar autors i autores amb obres originals i inèdites, no premiades en altres certàmens, escrites en català i que s'adiguin a les bases de la convocatòria.

3. El concurs és obert a qualsevol persona, sense limitació d'edat.

4. Modalitats de participació:

     a) Mitjançant la inscripció gratuïta al portal literari Relats en Català i la publicació de les obres, directament pels autors i autores, clicant l'opció de participar en el concurs que s'habilitarà a tal efecte. Aquesta inscripció és gratuïta.

     b) Mitjançant l'enviament d'un correu a l’adreça concursos.arc@gmail.com, adjuntant en format word un document amb l'obra (amb el títol i el nom -o pseudònim- de l’autor/autora) i un altre arxiu-plica (amb el títol, el pseudònim, el nom i cognoms, l'adreça, el DNI, la data de naixement i el telèfon de contacte). Les obres seran penjades al portal literari Relats en Català (RC) per l'organització del concurs.

5. La temàtica general del concurs duu per títol COMUNIQUEM-NOS!, i cada mes hi haurà un subtema diferent. Aquest és el quadre resum:

ConvocatòriaSubtema
Novembre 2015: ... Per telègraf o telèfon
Desembre 2015: ... Per llenguatge de signes
Gener 2016: ... Per xarxes socials
Febrer 2016: ... Per telepatia o senyals de fum
Març 2016: ... Per carta
Abril 2016: ... De boca a orella
Maig 2016: ... Per mitjans audiovisuals

6. Un/a mateix autor/a pot participar en totes les convocatòries mensuals; però únicament amb un relat per mes. S'entén, per participant, una sola persona física. En cas que un/a autor/a enviï més d'un relat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d'un, es desqualificaran totes les seves obres d'aquell mes. També, si es detectés, que un autor/a s'ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat/da del concurs.

7. Els relats hauran d'enviar-se dins els primers 20 dies de cada mes, per tal que l'equip d’editors tingui temps d'aprovar i validar cada publicació. L'organització del concurs no es fa responsable de la correcta valoració dels relats enviats amb posterior a aquesta data.

8. Les obres presentades no podran superar l'extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els relats que no compleixin aquesta condició no seran admesos. Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

9. Mensualment, el Jurat del Concurs, llegirà i valorarà tots els relats presentats durant el mes en curs. Per cada subtema hi haurà 7 obres seleccionades (aquelles que obtinguin la puntuació més alta) que assoliran la condició de finalistes.

10. Els equips dels programes literaris i culturals de les ràdios col·laboradores, amb la periodicitat que pertoqui a cada programa, faran la lectura per antena dels relats finalistes de cada mes, a més d'aquells altres que, a criteri de les ràdios, també seleccionin per llegir-se en antena.

11. En finalitzar el concurs, un Jurat extern a l'ARC realitzarà la valoració final dels relats finalistes al llarg del certamen i en triarà tres premis principals. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l'acte de lliurament de premis i presentació del recull amb totes les obres premiades i finalistes. Oportunament s'informarà del dia, lloc i hora.

12. La dotació del VI Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "COMUNIQUEM-NOS!" s'estableix en:

1r premi: 400,00 euros i 5 exemplars del recull.
2n premi: 200,00 euros i 5 exemplars del recull.
Premi d'Honor: 200 euros i 5 exemplars del recull (exclusiu pels associats a l'ARC; amb la consideració que si el primer o el segon premi recauen en associats, el premi d'honor es convertiria en un tercer premi, dotat amb 100 euros i 5 exemplars del recull).
Premi Extraordinari, no monetari i 5 exemplars del recull, a l'associat/da de l'ARC amb més relats finalistes.
Finalistes: 1 exemplar del recull per a cada autor/a finalista de les convocatòries mensuals.

13. En cas que el/la mateix autor/a obtingui més d'un dels premis principals detallats en el punt anterior, se li atorgaria només el de major quantia i el següent finalista rebria la condició de premiat.

14. Les obres premiades i finalistes seran editades en un volum col·lectiu editat per l'ARC. Els autors i autores de les obres, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l'Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure els seus relats en aquest recull i a la difusió dels textos pels mitjans habituals de l'ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l’edició no es pogués dur a terme, s’informaria d’aquest fet a través del lloc web i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Pel fet de participar en la convocatòria, els/les autors/es autoritzen a l’ARC a fer-ne difusió i promoció del concurs fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.).

15. L’equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

16. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l’autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

'Concurs ARC de Microrelats'

Barcelona, novembre de 2015

Per a qualsevol dubte o aclariment
ens podeu escriure un correu electrònic a l'adreça:
concursos.arc@gmail.com


«El cicle de la vida»

Diversos autors

Associació de Relataires en Català (ARC)

El cicle de la vida (Diversos autors)

El cicle de la vida

Diversos autors

ARC
Col·lecció ARC
Revista de creació literària
Número 5 - El cicle de la vida - Setembre, 2015
Associació de Relataires en Català (ARC)
ISSN 2014-5233 >05 | 132 pàg | 15 x 21cm | Rústica


Pròleg
Mariona Borràs

Autors
Esther Llombart Ramis - Josep Casals - Pilar Campmany
Mercè Bellfort - Marta Pèrez i Sierra - Edgar Cotes i Argelich
Lluís Servé Galan - E. Viladoms - Evelyn Megías
Carles Ferran - Frederic Blanco - Montse Guillén Galimany
David Castejón i Ferrer - Manel Masip Serra "Mandalf"
Araceli Bayán Sánchez - M. Carme Marí Vila
Jordi Masó Rahola - Montse Assens "mar" - Ivan Bonache
M. Cristina Garcia Carrera - Ferran d'Armengol
Joaquim Valls Arnau - Celestí Casòliva - Glòria Calafell
Àngel Fabregat Morera - Agustí Soler i Regàs - Platoni-K@

Il·lustració de portada
Toni Arencón Arias

Il·lustracions interiors
Glòria Calafell - Ramon Navarro Bonet "rnbonet"
Toni Arencón Arias - Pilar Campmany - Anna Gassull


Pròleg

     AQUEST recull que teniu a les mans és testimoni de l’esforç i el talent de quaranta-nou de les moltes persones que han respost a la proposta de l’Associació de Relataires en Català de participar en el Vè Concurs de Microrelats amb el títol EL CICLE DE LA VIDA. Les obres que aquí es publiquen són les que s’han considerat finalistes entre les 435 que s’han presentat.

     I parlem d’esforç i de talent perquè un gènere d’aquestes característiques tot i semblar-ho, no és gens fà-cil: exigeix un elevat grau de concentració narrativa. Un dels més grans narradors de contes curts (ara en podríem dir microrelats) fou Edgar Allan Poe, escriptor nord-americà de la primera meitat del segle XIX. La seva obra de creació marca un punt culminant en l’art d’aquesta for-ma narrativa.

     Poe va veure el conte com “un geni del nostre temps, d’una època en què els homes necessiten coses breus, suc-cintes i ben païdes” I ho deia el segle XIX!

     Per la seva brevetat aquest gènere ha trobat en els nostres temps, en mitjans d’àmplia difusió com els diaris, les revistes i les ràdios, una gran acollida. En l’àmbit del llibre es presenta en dues modalitats: una és el recull on cada microrelat manté la seva independència en relació als altres; i també es dóna la modalitat de buscar un pretext que vertebri el conjunt: és el cas del CICLE DE LA VIDA.

     Serveixin aquestes quatre línies per donar les gràcies a tots els escriptors per la seva participació i per a encorat-jar-los en el camí de l’escriptura, sempre gratificant. Així mateix cal agrair a l’Associació de Relataires en Català la seva tasca i, especialment, la convocatòria d’aquest Vè Concurs.

Mariona Borràs
Setembre de 2015


Les obres literàries i artístiques
presents en aquest recull
han estat seleccionades, com a finalistes,
dels 435 relats presentats
a les convocatòries mensuals del
Vè Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio 2014-2015
"El cicle de la vida"
i del
Vè Concurs de Portades per a Il·lustradors i Dissenyadors,
pels jurats integrats per relataires del web Relats en Català
i per membres de l'Associació de Relataires en Català (ARC).

Els tres premis principals del concurs de relats
han estat triats pel jurat format per
Elisenda Sala, Carme Mayol i Mariona Borràs.

Primer Premi:
El traç d'una circumferència, de l'autora Esther Llombart Ramis

Segon Premi:
Sota un sol de migdia d'agost, de l'autor Josep Casals

Tercer Premi:
Abnegació, de l'autora Pilar Campmany

El premi extraordinari, als autors amb més relats
finalistes, ha recaigut en els escriptors
Edgar Cotes i Argelich i Josep Casals i Arbós.

La imatge de coberta, guanyadora de la V convocatòria
del concurs de portades
és obra de l'artista
Toni Arencón Arias.

'El cicle de la vida (Diversos autors)'
El cicle de la vida
Diversos autorsLliurament de Premis del V Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "El cicle de la vida"

Concurs ARC de Microrelats a la Ràdio

Dissabte, 31 d'octubre, a la sala d'actes de la Biblioteca Sagrada Família de Barcelona, es va fer pública l'acta del lliurament de premis del V Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "El cicle de la vida".

En aquesta cinquena convocatòria han estat 435 els relats presentats. D'ells, 49 relats, en condició de finalistes, seleccionats per un jurat integrats per relataires del web Relats en Català, optaven als tres premis principals, atorgats pel jurat extern format per Elisenda Sala, Carme Mayol i Mariona Borràs.

En la convocatòria a la millor il·lustració "El cicle de la vida", que es convertiria en la imatge de la coberta del llibre, han participat 17 imatges. El premi ha estat atorgat per votació directa dels associats de l'ARC.

* * * * *

Primer Premi del V Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "El cicle de la vida":
El traç d'una circumferència, de l'autora Esther Llombart Ramis

Segon Premi del V Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "El cicle de la vida":
Sota un sol de migdia d'agost, de l'autor Josep Casals

Tercer Premi del V Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "El cicle de la vida"
Abnegació, de l'autora Pilar Campmany

Premi Extraordinari de l'ARC (als autors amb més relats finalistes):
Josep Casals i Arbós - Edgar Cotes i Argelich

Premi a la millor il·lustració "El cicle de la vida":
Toni Arencón Arias

Autors i autores amb condició de finalistes
del V Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio "El cicle de la vida":

Mercè Bellfort - Marta Pèrez i Sierra - Edgar Cotes i Argelich
Lluís Servé Galan - E. Viladoms - Evelyn Megías
Carles Ferran - Frederic Blanco - Montse Guillén Galimany
David Castejón i Ferrer - Manel Masip Serra "Mandalf"
Araceli Bayán Sánchez - M. Carme Marí Vila
Jordi Masó Rahola - Montse Assens "mar" - Ivan Bonache
M. Cristina Garcia Carrera - Ferran d'Armengol
Joaquim Valls Arnau - Celestí Casòliva - Glòria Calafell
Àngel Fabregat Morera - Agustí Soler i Regàs - Platoni-K@


Artistes amb condició de finalistes
Concurs d'i·lustracions "El cicle de la vida":

Glòria Calafell
Ramon Navarro Bonet "rnbonet"
Pilar Campmany
Anna Gassull


* * * * *

El cicle de la vida (Diversos autors)

* * * * *

Associació de Relataires (ARC)
1 de novembre de 2015