Gimcana Virtual LiteràriaFuncionament de la Gimcana Virtual Literària Arc 2010

Funcionament de la Gimcana Virtual Literària ARC 2010

Gimcana Virtual Literària ARC 2010

Tot seguit us detallem el funcionament de la Gimcana que en breu es posarà en marxa des de l’Associació de Relataires en Català (ARC), però abans voldríem fer un molt sincer agraïment a un parell de persones que han col·laborat amb l’Associació per tirar endavant aquesta iniciativa.

Per una banda al relataire rnbonet per la creació de la il·lustració que ens servirà de logo de la Gimcana durant l’edició d’aquesta. Gràcies, Ramon.

Per altra banda a la relataire Tere SM (més coneguda, potser, pel seu nick anterior EmmaThessaM), l’autèntica ànima de la Gimcana. Ha estat ella qui l’ha ideat, qui l’ha creat, qui l’ha organitzat... Gràcies, Tere.

Llegiu-vos bé el funcionament i aneu al final de la pàgina, on trobareu els enllaços per començar a participar.

Funcionament

1. La Gimcana Virtual Literària ARC 2010 es posarà en marxa a mitjans d’octubre (el tercer cap de setmana), i durarà 5 setmanes.

2. Cada cap de setmana (començant pel tercer del mes d’octubre) es penjarà a la web de l’ARC un bloc de preguntes per resoldre, amb algunes pistes per localitzar les respostes.

3. Les respostes es col·locaran en unes caselles ombrejades, i els i les participants hauran de conservar aquestes solucions fins al final de la Gimcana.

4. Les caselles ombrejades seran totes de color groc, menys una, que estarà ombrejada en taronja fosc. La lletra que vagi dins d’aquest requadre taronja fosc és la que servirà per resoldre l’enigma final de la Gimcana.

5. Al final de les 5 setmanes els i les participants tindran un total de 61 lletres (les que hauran quedat a les caselles de color taronja fosc). Amb elles hauran de formar una frase que els servirà per accedir al premi final.

6. El premi consistirà en un xec regal de 50,00 euros per al guanyador/a. Per altra banda, el nom dels 10 primers encertants apareixerà en un lloc destacat de les webs de l’ARC i d’RC durant unes setmanes.

7. El lliurament del premi es farà coincidir amb l’acte de presentació del llibre resultant del Concurs ARC de Contes Infantils 2010, que tindrà lloc dissabte 11 de desembre de 2010 a la Biblioteca Tecla Sala, a L’Hospitalet (s’informarà oportunament de l’hora de trobada).

Enllaços

- Inici

- 1a setmana

- 2a setmana

- 3a setmana  (modificat per fer-hi una esmena en data 21-11-2010 - disculpeu les molèsties)  

- 4a setmana

- 5a setmana

- Final

Nota informativa: En data de dimecres 8 de desembre ens plau comunicar-vos que ja tenim una persona guanyadora de la Gimcana. El veredicte es farà públic el dissabte 11 de desembre, dins el marc de l'acte de presentació del llibre Garbuix de contes. Us hi esperem! 

PISTES FINALS DE REGAL: (En disposar ja d'un guanyador/a no continuarem oferint pistes de regal. Gràcies per la vostra participació!)

A partir de diumenge 5 de desembre i fins dijous 9 de desembre, cada dia us lliurarem unes pistes finals de regal per tal que aconseguiu formar la frase enigma de la Gimcana.

Si ja heu localitzat les 61 lletres que formen aquesta frase però no trobeu l’ordre correcte, consulteu periòdicament la web de l’ARC i continueu provant sort. El lloc del guanyador/a encara està per adjudicar.

Per donar-vos aquestes pistes utilitzarem el clàssic joc del penjat. En la seqüència que us detallem tot seguit hi ha tants espais com lletres (les 61 que calia trobar al llarg de la Gimcana), i anirem omplint aquests espais per ajudar-vos a resoldre l’enigma.

Per altra banda, malgrat que la formació de la frase cal escriure-la tota seguida, sense separar les paraules, també hem optat per indicar-vos amb un signe de barra (/) el pas d’una paraula a una altra. Però atenció!, quan trobeu la frase correcta i ens envieu el correu electrònic, no heu de posar aquestes barres de separació.

Ànims, que el premi encara pot ser vostre!

Seqüència:

 

 
U     /   S S         C     /
    /     J     / D   /      
/ L   E     E   /       /    
/   R   U /     /       /   A
        /   L             S @

 Junta d’ARC

Imatge del concurs secrets

Bases del Concurs ARC de Microrelats 'ARC A LA RÂDIO' 2010


Bases del Concurs ARC de Microrelats “ARC a la Ràdio” 2010

Ràdio col·laboradora: Ràdio Argentona


Descripció:

D’un temps ençà el microrelat (també anomenat, entre d’altres, microconte o microficció) ha guanyat presència en la nostra llengua: són molts i diversos els concursos literaris que hom hi pot trobar. Però hi ha una característica concreta que dota aquesta forma narrativa d’una potència increïble per difondre històries de ficció i noves veus creadores: la seva brevetat.

En base a aquesta particularitat, l’Associació de Relataires en Català ha endegat la campanya “ARC a la Ràdio” amb la qual pretén aconseguir, de forma successiva i seqüencial, implantar la lectura de microrelats en els programes de llibres i literatura de diverses emissores de ràdio.

Vols que un original teu sigui llegit per antena? Vols perdre’t pel petit món dels microrelats? Vols participar en un projecte d’extraordinari abast? No t’ho pensis més: llegeix les bases d’aquesta convocatòria i deixa’t dur per la pròpia capacitat creativa!

Data Inici: 01/10/2010

Data Final: 30/06/2011

Bases:

1. El projecte “ARC a la Ràdio” tindrà la durada habitual del que comunament hom considera un curs: d’octubre a juny de l’any següent (ambdós inclosos).

2. Poden participar en el Concurs ARC de Microrelats “ARC a la Ràdio” 2010 obres inèdites no premiades en altres certàmens i escrites en català.

3. El concurs és obert a persones sòcies i no sòcies de l’ARC (no hi ha limitació d’edat). L’única característica necessària per poder participar és la d’estar inscrit o inscrita al portal Relatsencatalà (www.relatsencatala.com). Aquesta inscripció és gratuïta.

4. La temàtica general del concurs duu per títol SECRETS, i cada mes hi ha un subtema. Aquest és el quadre resum:
Mes Tema
Octubre 2010 Secrets de família
Novembre 2010 Secrets d’Estat
Desembre 2010 Secrets professionals
Gener 2011 Secret de l’eterna joventut
Febrer 2011 Secret de confessió
Març 2011 Secrets al geriàtric
Abril 2011 Secrets d’antigues civilitzacions
Maig 2011 Secrets d’adolescència
Juny 2011 Secrets de safareig

5. Una mateixa persona pot participar a més d’una convocatòria mensual, però únicament amb un sol microrelat cada mes. S’entén per persona participant una sola persona física. En cas que una persona enviï més d’un microrelat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d’un, es desqualificaran totes les obres d’aquell mes presentades per la persona en qüestió.

6. Els i les participants hauran d’enviar el microrelat a Relats en Català (RC) i clicar l’opció de participar al concurs, que s’habilitarà a tal efecte. Caldrà que ho enviïn dins els primers 20 dies de cada mes per tal que l’equip d’editors de Relats en Català tingui temps d’aprovar i validar la publicació.

7. Les obres presentades hauran de tenir una extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els microrelats que no compleixin aquesta condició no seran admesos.

8. Setmanalment, l’equip del programa Històries, de Ràdio Argentona, farà la lectura per antena d’un parell dels microrelats presentats fins al moment. Aquesta tria serà totalment independent de la selecció mensual que farà el Jurat, tot i que, quan existeixi ja una primera selecció de microrelats del mes, l’equip del programa Històries, de Ràdio Argentona, farà en primer terme la lectura per antena d’aquestes obres ja seleccionades.

9. Mensualment, el Jurat (format a partir de la Comissió Concursos de l’ARC i d’un equip de relataires voluntaris), llegirà i valorarà tots els microrelats presentats durant el mes en curs.

Posteriorment s’enviarà un llistat per correu electrònic al programa Històries, de Ràdio Argentona, tot detallant les obres presentades i la puntuació que han obtingut els originals un cop passada la fase de valoració.

La finalitat de valorar els microrelats és perquè cada mes hi haurà 5 obres seleccionades (les 5 que hagin obtingut la puntuació més alta), que seran anunciades per ràdio, aproximadament, dins la primera quinzena del mes següent. En cas d’empat l’equip del programa Històries tindrà l’atribució de prendre les decisions oportunes.

10. En finalitzar el concurs, l’equip del programa Històries triarà una persona guanyadora i dues persones finalistes d’entre totes les obres que prèviament ja han estat escollides com a microrelats del mes. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant el mes de setembre de 2011.

11. La dotació econòmica per a les persones guanyadores serà:

1r premi: 40,00 euros

2n premi: 30,00 euros

3r premi: 20,00 euros

12. En cas que un o una relataire obtingués més d’un dels premis detallats en el punt 11, se li atorgaria només el de major quantia i s’avisaria al següent de la llista de persones classificades per poder atorgar tots els premis previstos.

En cas que es detectés que un o una relataire s’ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat.

13. El lliurament dels premis també tindrà lloc durant el mes de setembre, quan s’anunciï la convocatòria del nou concurs de microrelats dins la campanya “ARC a la Ràdio”. Oportunament s’informarà del dia, lloc i hora.

14. L’equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

15. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Barcelona, setembre 2010

[Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure’ns un correu electrònic a la següent adreça: associacio.relataires@gmail.com]

Convocatòria de l'Assemblea Ordinària 2010 d'ARC

 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2010 D’ARC:

CONVOCATÒRIA:

Es convoca l’Assemblea Ordinària del 2010 de l’Associació de Relataires en Català.

Data:              El proper dissabte, 2 d’octubre de 2010.

Lloc:               Sala del teatre de la Societat Cultural Sant Jaume
Riera de Premià, 147
08338 Premià de Dalt, Barcelona

Hora:             10:30h. en primera convocatòria.

11:00h. en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 

2. Presentació de la Junta:

- Presentació de la Junta.

- Inclusió de Vicenç Ambrós com a vocal de la junta.

- Quotes.

- Comissions de treball.

 

3. Informació de les activitats que hem posat en marxa:

- Concurs contes infantils.

- Club de lectura.

- Concurs de microrelats amb ràdio Argentona.

4. Informació dels temes que s'han de posar en marxa

- Gimcana virtual literària

- Concurs "Barcelona t'estimo"

- Blogs dels associats i pàgina web de l’ARC.

5. Temes sobrevinguts, precs i preguntes

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

 

- 13.00 hores - Recital poètic en ocasió del canvi de lloc de l’exposició “Poemes il·lustrats”

- 14.00 hores - Dinar

- 17.00 hores - Activitat del poble: Presentació de la “6a edició del conte de premià de Dalt”, al Santuari de la Cisa

Avanç informatiu: agost

Benvolguts associats i associades:

Ja fa algunes setmanes us vam comentar que, en breu, tindria lloc una Assemblea General Ordinària (AGO). L’ordre del dia d’aquesta assemblea, així com les diverses activitats que després es duran a terme, seran anunciades en detall en la convocatòria oficial que rebreu en uns dies, però en aquests moments us volíem notificar la data concreta per tal que pugueu reservar-la en la vostra agenda:

dissabte 2 d’octubre de 2010


Per altra banda, aprofitem per comunicar-vos algunes de les dades de què disposem i per informar-vos, també, dels horaris estimats (malgrat que, avisem, encara no definitius). Per tant, aquest serà, a grans trets, el programa previst:

11.00 – AGO: 1a convocatòria


11.30 – AGO: 2a convocatòria


14.00 – Dinar


17.00 – Recital poètic (dins la clausura de l’Exposició de Poemes Il·lustrats)


19.00 – Participació en “Els contes de Premià de Dalt”


Totes aquestes activitats tindran lloc a la localitat de Premià de Dalt (espai de trobada i concentració, restaurant i preu de dinar... a concretar).

Intenteu fer tots els possibles per assistir a aquesta assemblea. Serà oberta a tots els relataires perquè, a banda de debatre els diversos temes que haurà a l’ordre del dia (i que òbviament només seran votats pels socis), puguem informar sobre l’ARC i respondre qualsevol dels dubtes que es plantegin.

Convertim entre tots l’assemblea en una nova Megatrobada!

Gràcies.

Cordialment,

Junta d’ARC

Llistat de lectures curs 2010-11

 CLUB DE LECTURA VIRTUAL ARC


 Llistat de lectures curs 2010-2011Mes Tertulià Crític Títol Autor/a Editorial
Octubre Alícia Gataxica La tomba de les llumenetes Akiyuki Nosaka Quaderns Crema
Novembre Llibre Codi genètic Amàlia Lafuente Proa
Desembre Xantalam Espiral Manuel de Baixauli Proa
Gener Lavínia Les veus del Pamano Jaume Cabré Proa
Febrer Vladimir Els infinits John Banville Bromera
Març Unaquimera La princesa de Jade  Coia Valls  Columna
Abril Vicenç Ambrós (títol a determinar)    
Maig Ferran Planell Júlia M.  Sílvia Romero  Pagès
Juny Màndalf Sunset Park  Paul Auster  Edicions 62

Club de Lectura Virtual ARC

Benvolguts associats i associades:

Tal com vam avançar-vos a principis d’agost, voldríem iniciar el present curs 2010-2011 tot compartint una de les moltes activitats literàries que ens uneixen: el plaer de la lectura.

És per això que posem en marxa el Club de Lectura Virtual ARC, obert a tota persona que hi estigui interessada, sigui sòcia o no.

Us convidem a llegir les Normes de Funcionament d’aquest Club de Lectura i la sol·licitud de participació. Entre tots podem fer possible que aquesta iniciativa rebi una bona acollida i tingui continuïtat.

Cordialment,

Junta d’ARC

Sol·licitud de participació

Hola a tothom:

Iniciem el curs 2010-2011 amb la inauguració d’aquesta nova proposta: el Club de Lectura Virtual ARC.

Per dur a terme aquest projecte fora bo que, ja a principis de temporada, poguéssim disposar de la llista de lectures proposades pels Tertulians Crítics. D’aquesta manera hom pot planificar millor el seu temps i participar més activament quan sigui el moment.

Per tant, us agrairíem que a continuació del present post pengéssiu les vostres propostes de lectura. Us recordem, per altra banda, que la persona que proposa una lectura es compromet a redactar una breu ressenya (al voltant dels 2.000 caràcters) sobre l’obra en qüestió (veure Normes de funcionament).

Les dades que necessitem per elaborar el llistat són:
 • títol de l’obra proposada i nom de l’autor/a
 • nick del relataire que farà de Tertulià Crític
 • mes en què podrà aportar la seva ressenya

Animeu-vos a participar! Fem realitat entre tots aquest Club de Lectura Virtual!

Gràcies,

Junta d’ARC

 

Normes de funcionament del CLUB DE LECTURA VIRTUAL ARC

Normes de Funcionament del Club de Lectura Virtual ARC

1. És obert a tota persona interessada a llegir, compartir i comentar una lectura concreta, sigui o no sòcia de l’ARC

2. La periodicitat de les tertúlies virtuals serà mensual. La primera tindrà lloc durant el mes d’octubre i l’última durant el mes de juny

3. Distingirem entre la figura del Tertulià Comentarista i el Tertulià Crític
 • El Tertulià Comentarista és tota persona que participa en la xerrada virtual després d’haver llegit l’obra proposada i la seva ressenya corresponent
 • El Tertulià Crític és tota persona que proposa una lectura per ser compartida i comentada

4. El Tertulià Crític, en proposar una lectura, es compromet a redactar una breu ressenya (al voltant dels 2.000 caràcters) i enviar-la a l’ARC per correu electrònic (associacio.relataires@gmail.com), i des de l’associació la penjarem a l’apartat corresponent de la web (caldrà que ens la faci arribar dins dels 5 primers dies del mes). A partir d’aquell moment els Tertulians Comentaristes ja podran penjar, també, els seus comentaris

5. Caldrà que el Tertulià Crític valori la lectura proposada en funció de les seves possibilitats de provocar interès i/o controvèrsia, ja sigui per l’argumentació, per l’estil narratiu, pel plantejament temàtic...

6. Caldrà que el Tertulià Crític valori la lectura proposada també en funció de la seva extensió, de tal manera que un nombre important de Tertulians Comentaristes hi puguin participar (en el cas de novel·la, al voltant de les 200 pàgines és una llargada acceptable)

 ***


(Nota: consulteu el llistat de lectures proposades per al curs 2010-2011)

11 de Setembre

Benvolguts associats i associades:

Com bé sabeu el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, tenen lloc arreu del país diverses activitats a favor i en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Una d’elles és la manifestació de Barcelona, que se celebra a la tarda amb un recorregut per carrers cèntrics de la ciutat.

En un Comunicat anterior, ja us vam anunciar la intenció de participar activament en aquesta manifestació des de l’Associació de Relataires en Català. Malauradament, però, la rebuda que ha tingut aquesta proposta ha resultat minsa i per altra banda, moltes de les persones que havien mostrat el seu recolzament vers la iniciativa, no poden acompanyar-nos perquè ja estan compromeses rere altres sigles d’associacions, partits, entitats...

És per aquest motiu que ens veiem obligats a anul·lar la proposta i esperem que comprengueu els motius d’aquest canvi de plans.

Amb tot, i de cara a l’any vinent, estudiarem de nou la possibilitat de dur-la a la pràctica, de la mateixa manera que tornarem a valorar l’opció de sol·licitar un stand per participar en la Mostra d’entitats.

Cordialment,

Junta d’ARC

 

Comencem el curs!

Benvolguts associats i associades:

Després d’un estiu que, esperem, us hagi resultat gratificant i us hagi permès recuperar forces per tal de llençar-nos de nou a l’aventura de viure intensament la literatura, iniciem el curs amb ganes de treballar i passar-nos-ho bé tots junts.

Al llarg d’aquest període estival ens han arribat diversos correus on algunes persones, encara no associades, s’interessaven per la filosofia i el sentit de l’ARC. En major o menor mesura, moltes de les preguntes que ens han fet troben la seva resposta en els continguts de la web de l’ARC (enllaç directe). Però malgrat això, permeteu-nos que aquest primer Comunicat del curs 2010-2011 serveixi per oferir algunes explicacions i/o aclariments sobre el tema. Potser ens estendrem una mica més del que és habitual en aquest sistema de comunicació, però considerem que paga la pena que nosaltres invertim paraules i que vosaltres ens dediqueu uns minuts de lectura.

L’Associació de Relataires en Català es va fundar a finals de 2007 de la mà d’un grup de persones que participava de forma habitual al portal literari Relatsencatalà, i la seva creació es va fer pública durant la Megatrobada de Premià de Dalt, el maig de 2008.

La intenció dels relataires que van tirar endavant amb tot el projecte de consolidació i legalització de l’ARC era ben clara.

Per una banda, recollir les iniciatives endegades des del portal literari Relatsencatalà, iniciatives que històricament i en diverses ocasions s’havien acomplert amb èxit. Però la idea era dotar-les, a més, d’una continuïtat i projecció de futur ja que, en tant que Associació, comptaríem amb els mitjans organitzatius necessaris per planificar les diferents propostes com a projecte de grup. Dit d’una altra manera: cadascuna de les iniciatives no respondria a l’esforç personal i a la capacitat de dinamització d’un sol relataire, sinó que ja estaríem organitzats en base a comissions de treball especialitzades temàticament i, a més, cadascuna de les iniciatives seria valorada per convocar-la de nou de forma periòdica.

Per altra banda, el fet de constituir-se com a associació cultural sense ànim de lucre presentava uns avantatges legals que van ser considerats interessants. En primer terme perquè disposaríem d’uns mitjans econòmics provinents de les quotes dels socis, quantia que ens permetria tirar endavant aquells projectes que reclamen algun tipus d’inversió pecuniària. Encara en aquest sentit, com a associació cultural sense ànim de lucre podríem optar a sol·licitar subvencions i/o ajuts econòmics per a projectes culturals concrets, i també ens permetria presentar-nos com a col·lectiu davant d’altres associacions o entitats i pactar convenis de col·laboració per tal de difondre la literatura i participar activament en la consecució de les propostes que anessin sorgint.

Però per fer-nos entendre amb claredat potser fora millor abandonar momentàniament la teoria filosòfica de l’ARC i mostrar-nos més pragmàtics.

Sobre concursos

Una activitat que els socis consideren bàsica és l’edició de llibres d’autoria compartida. Per donar sortida a aquesta inquietud, des de l’ARC es convocaran concursos literaris en sentit ampli (relat, poesia, conte infantil, relat de temàtica predefinida, poemes amb assumpte prefixat...). La intenció sempre serà seleccionar un número determinat d’obres i poder editar-ne el recull, i en aquests casos, òbviament, la possibilitat de presentar originals es veurà limitada per la condició de ser soci de l’ARC.

També es convocaran concursos oberts (socis i no-socis). En aquest cas la possible edició del recull d’obres seleccionades quedarà supeditada a la consecució d’un conveni de col·laboració amb alguna entitat.

Sobre lectures

A banda de l’escriptura una altra característica que ens uneix és la passió per la lectura. Aquest aspecte el treballarem des de diverses perspectives.
 • Des de la web de l’ARC s’obrirà un Club de Lectura Virtual on els relataires, socis i no-socis, podran ressenyar i comentar aquelles lectures que valorin de forma interessant, ja es tracti de novetats editorials o llibres que considerin aptes per a una tertúlia (del funcionament d’aquest Club de Lectura Virtual us n’informarem més endavant).
 • Des de la web de l’ARC elaborarem un llistat dels diversos blocs que gestionen els nostres socis per tal de promocionar-los i facilitar-ne l’accés (referent a aquest apartat, també us informarem més endavant).
 • Des de la web de l’ARC dinamitzarem els comentaris als relats del portal literari Relatencatalà (aquesta activitat es durà a terme mitjançant un joc).

Sobre col·laboracions

Hem esmentat en algun moment l’opció de pactar convenis de col·laboració, tema que estem treballant des de diferents vies. Ara per ara els nostres objectius s’encaminen cap a la ràdio i la televisió i, concretament en el primer cas (la ràdio) hem fet ja els primers passos per tal d’arribar a un acord satisfactori. Amb tot, no limitem de cap de les maneres el nostre àmbit d’acció a aquests dos mitjans de comunicació, sinó que intentarem ser presents, també, en la premsa escrita (revistes literàries).

Cal fer pública la nostra obra, dur-la al carrer, i trencar amb l’hegemonia mediàtica.

Sobre jocs literaris i altres activitats

Perquè ens agrada escriure, perquè ens agrada llegir, perquè ens agrada comentar les nostres lectures, perquè ens agrada ser llegits... per tot això podem dir que, per a nosaltres, la Literatura en majúscula és una forma de vida. I com que la vida té moments bons i moments dolents, té penes i alegries, té dolor i joia, la Literatura també ha d’abraçar tots aquests sentiments i emocions. Per tant, la Literatura reclama treball, constància i rigor, però també és diversió: baixem-la del pedestal i juguem amb ella.
 • Convocatòria d’una Gimcana Virtual Literària
 • Creació d’un sistema lúdic per augmentar el número de comentaris a Relatsencatalà
 • Organització d’un joc per promoure els blocs dels nostres associats (quan tinguem elaborat el llistat)
 • Trobades de lectures poètiques

Com podeu comprovar les propostes i activitats que tenim damunt la taula són variades i diverses. En alguns casos només estan destinades als socis de l’ARC, en altres casos són obertes també a no-socis. Perquè el que volem és fer soroll i que la literatura, en el seu sentit més ampli, es converteixi d’una vegada per totes en una eina de cultura lliure. Perquè el que volem és fer soroll i reconèixer que l’ARC és una associació de bojos de les lletres que no creu en els cànons elitistes.

Aquest seria un resum poc esquemàtic de la filosofia de l’ARC. Si el trobeu interessant, no ho penseu més: associeu-vos!

De nou i per acabar: benvinguts i benvingudes a aquest nou inici de curs!

Cordialment,

Junta d’ARC