Bases del Concurs ARC de Microrelats 'ARC A LA RÂDIO' 2010


Bases del Concurs ARC de Microrelats “ARC a la Ràdio” 2010

Ràdio col·laboradora: Ràdio Argentona


Descripció:

D’un temps ençà el microrelat (també anomenat, entre d’altres, microconte o microficció) ha guanyat presència en la nostra llengua: són molts i diversos els concursos literaris que hom hi pot trobar. Però hi ha una característica concreta que dota aquesta forma narrativa d’una potència increïble per difondre històries de ficció i noves veus creadores: la seva brevetat.

En base a aquesta particularitat, l’Associació de Relataires en Català ha endegat la campanya “ARC a la Ràdio” amb la qual pretén aconseguir, de forma successiva i seqüencial, implantar la lectura de microrelats en els programes de llibres i literatura de diverses emissores de ràdio.

Vols que un original teu sigui llegit per antena? Vols perdre’t pel petit món dels microrelats? Vols participar en un projecte d’extraordinari abast? No t’ho pensis més: llegeix les bases d’aquesta convocatòria i deixa’t dur per la pròpia capacitat creativa!

Data Inici: 01/10/2010

Data Final: 30/06/2011

Bases:

1. El projecte “ARC a la Ràdio” tindrà la durada habitual del que comunament hom considera un curs: d’octubre a juny de l’any següent (ambdós inclosos).

2. Poden participar en el Concurs ARC de Microrelats “ARC a la Ràdio” 2010 obres inèdites no premiades en altres certàmens i escrites en català.

3. El concurs és obert a persones sòcies i no sòcies de l’ARC (no hi ha limitació d’edat). L’única característica necessària per poder participar és la d’estar inscrit o inscrita al portal Relatsencatalà (www.relatsencatala.com). Aquesta inscripció és gratuïta.

4. La temàtica general del concurs duu per títol SECRETS, i cada mes hi ha un subtema. Aquest és el quadre resum:
Mes Tema
Octubre 2010 Secrets de família
Novembre 2010 Secrets d’Estat
Desembre 2010 Secrets professionals
Gener 2011 Secret de l’eterna joventut
Febrer 2011 Secret de confessió
Març 2011 Secrets al geriàtric
Abril 2011 Secrets d’antigues civilitzacions
Maig 2011 Secrets d’adolescència
Juny 2011 Secrets de safareig

5. Una mateixa persona pot participar a més d’una convocatòria mensual, però únicament amb un sol microrelat cada mes. S’entén per persona participant una sola persona física. En cas que una persona enviï més d’un microrelat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d’un, es desqualificaran totes les obres d’aquell mes presentades per la persona en qüestió.

6. Els i les participants hauran d’enviar el microrelat a Relats en Català (RC) i clicar l’opció de participar al concurs, que s’habilitarà a tal efecte. Caldrà que ho enviïn dins els primers 20 dies de cada mes per tal que l’equip d’editors de Relats en Català tingui temps d’aprovar i validar la publicació.

7. Les obres presentades hauran de tenir una extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els microrelats que no compleixin aquesta condició no seran admesos.

8. Setmanalment, l’equip del programa Històries, de Ràdio Argentona, farà la lectura per antena d’un parell dels microrelats presentats fins al moment. Aquesta tria serà totalment independent de la selecció mensual que farà el Jurat, tot i que, quan existeixi ja una primera selecció de microrelats del mes, l’equip del programa Històries, de Ràdio Argentona, farà en primer terme la lectura per antena d’aquestes obres ja seleccionades.

9. Mensualment, el Jurat (format a partir de la Comissió Concursos de l’ARC i d’un equip de relataires voluntaris), llegirà i valorarà tots els microrelats presentats durant el mes en curs.

Posteriorment s’enviarà un llistat per correu electrònic al programa Històries, de Ràdio Argentona, tot detallant les obres presentades i la puntuació que han obtingut els originals un cop passada la fase de valoració.

La finalitat de valorar els microrelats és perquè cada mes hi haurà 5 obres seleccionades (les 5 que hagin obtingut la puntuació més alta), que seran anunciades per ràdio, aproximadament, dins la primera quinzena del mes següent. En cas d’empat l’equip del programa Històries tindrà l’atribució de prendre les decisions oportunes.

10. En finalitzar el concurs, l’equip del programa Històries triarà una persona guanyadora i dues persones finalistes d’entre totes les obres que prèviament ja han estat escollides com a microrelats del mes. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant el mes de setembre de 2011.

11. La dotació econòmica per a les persones guanyadores serà:

1r premi: 40,00 euros

2n premi: 30,00 euros

3r premi: 20,00 euros

12. En cas que un o una relataire obtingués més d’un dels premis detallats en el punt 11, se li atorgaria només el de major quantia i s’avisaria al següent de la llista de persones classificades per poder atorgar tots els premis previstos.

En cas que es detectés que un o una relataire s’ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat.

13. El lliurament dels premis també tindrà lloc durant el mes de setembre, quan s’anunciï la convocatòria del nou concurs de microrelats dins la campanya “ARC a la Ràdio”. Oportunament s’informarà del dia, lloc i hora.

14. L’equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

15. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Barcelona, setembre 2010

[Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure’ns un correu electrònic a la següent adreça: associacio.relataires@gmail.com]