Creació de l'Associació de Relataires en Català (ARC)

El 21 de novembre de 2007 es legalitza l’Associació de Relataires en Català (ARC), tot constituint-se la següent Junta Directiva:

President:

Xavier Xarles

Secretari:

Jeremies Soler

Tresorera:

Montse Assens

Vocals:

Manel Masip

Miquel Bonfill

Martí Ramos

Ferran Planell

La finalitat d’aquesta associació i els mitjans que emprarà per tal d’assolir aquests objectius, així com totes les dades referents al funcionament organitzatiu de l’ARC, es troben abastament detallats en els Estatuts.

Junta d’ARC