Assemblea general ordinària 2011

CONVOCATÒRIA:


Es convoca l’Assemblea Ordinària del 2011 de l’Associació de Relataires en Català.

Data:  El proper dissabte, 1 d’octubre de 2011.

Lloc:

Espai Santa Anna
Camí del mig, cantonada Via Primilia
08338 Premià de Dalt, Barcelona


Hora: 10:30h. en primera convocatòria.

11:00h. en segona convocatòria.


 

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Revisió, elecció o reelecció de la junta.

3. Modificació del redactat dels estatuts, votació i aprovació, si s’escau, del nou redactat.

4. Informació i valoració de l’estat econòmic de l’associació durant el curs 2010-2011.

- Valoració i aprovació, si s’escau, de la gestió 2010-2011.


5. Informació i valoració de les actuacions que s’han portat a terme durant el curs 2010-2011.

-Valoració i aprovació, si s’escau, de les activitats 2010-2011.


6. Informació sobre les activitats i la gestió econòmica d’aquestes per al curs 2011-2012.

7. Temes sobrevinguts, precs i preguntes.

 

La Junta