«Somnis tricentenaris»
Projecte literari i solidari

Associació de Relataires en Català

Somnis tricentenaris (ARC)

«Somnis tricentenaris»

Projecte literari i solidari
Associació de Relataires en Català


Convocat per:
Associació de Relataires en Català (ARC)
Revista 'Lo Càntich'
En benefici de la Marató de TV3 2014


Data Inici: 01/04/2014
Data Final: 11/09/2014

Descripció

L'any 2014 es commemora el tricentenari de la darrera defensa de Barcelona després de catorze mesos de setge davant les tropes comandades pel duc de Berwick, durant la Guerra de Sucessió, en la qual la casa del Àustries i la casa dels Borbons van lluitar per la corona d'Espanya. Amb la victòria de Felip V es van derogar els privilegis nobiliaris, els Furs locals i les Instituciones d'autogovern, a partir del Decret de Nova Planta.

La primera llei promulgada pel reconstituït Parlament de Catalunya, l'any 1980, va declarar institucionalment la Diada de l'Onze de Setembre com a Festa Nacional de Catalunya, una data que "si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total recobrament nacional".

Des de l'Associació de Relataires en Català (ARC) i la Revista "Lo Càntich", volem col·laborar en aquest esdeveniment amb la convocatòria oberta del projecte de creació literària "Somnis Tricentenaris"; i amb un objectiu solidari, destinant els beneficis a la Marató de TV3 2014.

Modalitats de participació

Prosa i Poesia

Bases

1. Poden participar, en la convocatòria "Somnis Tricentenaris", escriptors/es de qualsevol edat i nacionalitat, amb obres originals i inèdites, que s'adiguin a les bases del projecte, en qualsevol de les diferents modalitats, amb temàtica relacionada amb els fets de l'onze de setembre de 1714, en qualsevol gènere literari: històric, ciència-ficció, epistolar, assaig...

2. Modalitat de Prosa: es poden presentar relats i narracions curtes, en català, amb un màxim de 2500 caràcters, espais inclosos, en l'apartat de Prosa.

3. Modalitat de Poesia: es poden presentar poemes escrits en català, de temàtica lliure, amb un màxim de 20 versos.

4. Els autors/es poden participar en ambdues modalitats, amb un màxim d'una obra en cadascuna.

5. Les obres presentades es podran enviar de dues formes:

     5.a - En format word, amb lletra Times New Roman, cos 12, a l'adreça electrònica concursos.arc@gmail.com especificant a l'assumpte del correu: Somnis Tricentenaris i la modalitat en la qual participen (Prosa o Poesia), incloent-hi, el títol de l'obra, el nom i els cognoms de l'autor/a, la data de naixement, l'adreça i telèfon de contacte i, si es tracta de menors d'edat, l'autorització dels pares o tutors legals per participar en aquest concurs. Des de l'Associació de Relataires en Català (ARC) es confirmarà la correcta recepció de les obres que arribin per correu electrònic i a comissió de concursos s'encarregarà de publicar aquestes obres al lloc-web de Relats en Català.

     5.b – Publicant el text directament a la web www.relatsencatala.cat (Relats en Català) i marcant l'opció que s'habilitarà específicament per al concurs.

6. El període de recepció d'originals s'obrirà el dia 1 d'abril de 2014 i es tancarà el dia 11 de setembre de 2014.

7. La Comissió de Concursos de l'Associació de Relataires en Català seleccionarà un màxim de 100 obres (valorant qualitat, cohesió, coherència, tipografia i ortografia), que seran publicades en un volum recopilatori. En cas que, per qualsevol circumstància, l'edició no es pogués dur a terme, s'informaria d’aquest fet i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores.

8. Els beneficis d'aquesta publicació seran destinats a la Marató de TV3 2014. Els autors/es, que participin en la convocatòria, cediran la seva obra, de forma gratuïta, en benefici de la Marató de TV3 2014. La Comissió de Concursos de l'Associació de Relataires en Català (ARC), si ho considera oportú, es reserva el dret d'ampliar el nombre d’obres seleccionades.

9. Les obres presentades, en qualsevol modalitat, que no compleixin aquestes condicions no seran admeses.

10. Els autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

11. Pel fet de participar en la convocatòria, els autors/es i artistes, autoritzen a les entitats convocants a fer-ne difusió i promoció del projecte fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d'autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.).

12. El veredicte de les obres seleccionades es farà públic durant el mes d'octubre de 2014. Aquest veredicte serà inapel·lable.

13. La Comissió de Concursos de l'Associació de Relataires en Català (ARC) es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte i/o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

14. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent l'autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se'n deriven.

'Somnis tricentenaris (ARC)'

Barcelona, 1 d'abril de 2014

Logo Tricentenari