Bases del Concurs ARC de Narrativa Breu 2010 “Barcelona, t’estimo”Bases del Concurs ARC de Narrativa Breu 2010 “Barcelona, t’estimo”

Descripció:

Barcelona, t’estimo” és un projecte que va néixer el 2008 al portal literari Relatsencatalà de la mà del relataire pivotatòmic. “Barcelona, t’estimo” pretenia esdevenir una mena de clon dels films “Paris, je t’aime” i “New York, I Love You”, i es tractava d’escriure relats ambientats a la ciutat de Barcelona. La iniciativa va ser seguida amb il·lusió per diversos participants però no va arribar a veure la llum en format llibre, principal objectiu que hom es va marcar.

Des de la Junta de l’ARC volem agrair al relataire pivotatòmic que ens hagi cedit la iniciativa del seu projecte i ens hagi autoritzat a reactivar-lo com a concurs de l’Associació. És per aquest motiu que, no només l’impulsem de nou en forma de concurs literari de l’ARC, amb les seves bases específiques, sinó que mantenim el mateix títol que se li va atorgar en els inicis.

Camineu pels carrers de Barcelona, endinseu-vos pels seus barris, oloreu els aromes de la ciutat, escolteu-ne els sons, observeu edificis i monuments, mireu les persones que us envolten i hi passegen, assaboriu el paisatge i el petit detall… i redacteu els vostres relats.

Participeu-hi!

Data Inici: 15/10/2010

Data Final: 15/01/2011

Bases:

1. Poden participar en el Concurs ARC de Narrativa Breu 2010 “Barcelona, t’estimo” obres de narrativa inèdites i escrites en català. La temàtica dels relats girarà entorn de la ciutat de Barcelona i es valorarà especialment que estiguin dedicats a algun barri en concret i que facin referència al sentiment que inspira el títol de la convocatòria: Barcelona, t’estimo.

2. S’hi poden presentar tots els socis i sòcies d’ARC majors d’edat i que estiguin al corrent de pagament durant la vigència del concurs (anys 2010 i 2011).

Per altra banda, totes aquelles persones que no pertanyen a l’Associació i que vulguin participar al concurs, poden associar-se emplenant la fitxa d’inscripció que hi ha penjada a la pàgina web de l’Associació. Un cop complimentada i signada, caldrà que la trametin a l’adreça postal següent:

Associació de Relataires en Català

Carrer Terra Alta 11

08338 Premià de Dalt

Un cop enviada, poden abonar la quota anual de 2010 (reduïda a 10€ com a rebaixa promocional vàlida exclusivament per aquest any) a qualsevol dels comptes que figuren en l’esmentat imprès (indicant el nom de la persona que fa l’abonament), i un cop ingressada la quota, seran socis o sòcies de ple dret i podran participar al certamen.

3. Aquells i aquelles relataires que ja van participar en el projecte “Barcelona, t’estimo” i que compleixin les condicions esmentades al punt 2 de les bases, poden presentar a concurs el mateix relat, sempre i quan també compleixi la resta de normes detallades en la present convocatòria.

4. Els i les participants hauran de publicar el relat a Relats en Català (RC) tot clicant l’opció de participar al concurs, que s’habilitarà a tal efecte. Un cop publicat el relat, hauran d’enviar un correu electrònic a l’ARC (associacio.relataires@gmail.com) fent un “copiar i enganxar” de l’enllaç on ha quedat penjada l’obra participant i indicant el seu nom i cognoms reals.

5. Només es pot presentar un relat per persona participant.

6. Les obres presentades hauran de tenir una extensió entre 10.000 (mínim) i 20.000 (màxim) caràcters, amb espais inclosos. Els relats que no compleixin aquesta condició seran desqualificats.

7. Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions, reduccions o ampliacions.

8. El premi consistirà en l’edició dels relats que seleccioni el jurat, que en cap cas no en podrà escollir més de cinquanta. En cas que el jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar desert el premi.

9. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic a principis de febrer de 2011, i la previsió és que el llibre s’editi per Sant Jordi de 2011. En cas que la previsió d’edició no es pogués materialitzar, s’informaria d’aquest fet mitjançant un comunicat a les pàgines web d’ARC i d’RC.

10. El Jurat es formarà a partir de la Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català i un equip de socis i sòcies que, voluntàriament, en vulguin formar part.

11. L’equip de la Comissió de Concursos, format per dos vocals de la Junta Directiva i pels socis voluntaris que hi vulguin col·laborar, es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte, així com a decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

12. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Barcelona, octubre de 2010

[Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure’ns un correu electrònic a la següent adreça: associacio.relataires@gmail.com]