IV Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio 2013-2014
«Colors»
Associació de Relataires en Català

Concurs ARC de Microrelats

IV Concurs de Microrelats ARC a la Ràdio 2013-2014
«Colors»


Associació de Relataires en Català


Convocatòria

Data Inici: 01/11/2013
Data Final: 20/05/2014


Descripció

D'un temps ençà el microrelat (també anomenat, entre d'altres, microconte o microficció) ha guanyat presència en la nostra llengua: són molts i diversos els concursos literaris que hom hi pot trobar. Però hi ha una característica concreta que dota aquesta forma narrativa d'una potència increïble per difondre històries de ficció i noves veus creadores: la seva brevetat.

En base a aquesta particularitat, l'Associació de Relataires en Català ha endegat la campanya "ARC A LA RÀDIO" amb la qual pretén aconseguir, de forma successiva i seqüencial, implantar la lectura de microrelats en els programes de llibres i literatura de diverses emissores de ràdio.

Vols que un original teu sigui llegit per antena? Vols perdre't pel petit món dels microrelats? Vols participar en un projecte d'extraordinari abast? No t'ho pensis més: llegeix les bases d'aquesta convocatòria i deixa't dur per la pròpia capacitat creativa!

Bases

1. El IV CONCURS DE MICRORELATS ARC A LA RÀDIO "COLORS" tindrà la durada d'un curs literari: des del mes de novembre de 2013 al mes de maig de 2014 (ambdós inclosos).

2. Poden participar autors i autores amb obres originals i inèdites, no premiades en altres certàmens, escrites en català i que s'adiguin a les bases de la convocatòria.

3. El concurs és obert a persones sòcies i no sòcies de l'ARC (no hi ha limitació d'edat). L'única característica necessària per poder participar és la d'estar inscrit o inscrita al portal Relatsencatalà (www.relatsencatala.cat). Aquesta inscripció és gratuïta.

4. La temàtica general del concurs duu per títol COLORS, i cada mes hi haurà un subtema diferent, relacionat amb gèneres o subgèneres literaris. Aquest és el quadre resum:

ConvocatòriaSubtema
Novembre 2013:Vermell = Relats de terror
Desembre 2013:Groc = Relats de ciència-ficció
Gener 2014:Verd = Relats eròtics
Febrer 2014:Rosa = Relats sentimentals
Març 2014:Blau = Relats històrics
Abril 2014:Blanc = Relats d'humor
Maig 2014:Negre = Relats de misteri

5. Un/a mateix autor/a pot participar en totes les convocatòries mensuals; però únicament amb un microrelat per mes. S'entén, per participant, una sola persona física. En cas que un/a autor/a enviï més d'un microrelat en una mateixa convocatòria mensual, ja sigui amb el mateix pseudònim o amb més d'un, es desqualificaran totes les seves obres d'aquell mes. També, si es detectés, que un autor/a s'ha presentat amb diversos nicks o pseudònims, quedaria automàticament desqualificat/da del concurs.

6. Els/les autors/es hauran d'enviar el microrelat al lloc-web Relats en Català (RC), i clicar l'opció de participar en el concurs que s'habilitarà a tal efecte. Caldrà que els microrelats s'enviïn dins els primers 20 dies de cada mes, per tal que l'equip d'editors tingui temps d'aprovar i validar cada publicació. L'organització del concurs no es fa responsable de la correcta valoració dels microrelats enviats amb posterior a aquesta data.

7. Les obres presentades no podran superar l'extensió màxima de 2.000 caràcters (espais inclosos). Els microrelats que no compleixin aquesta condició no seran admesos. Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se pública la decisió de la Comissió de Concursos, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions i/o modificacions.

8. Mensualment, el Jurat del Concurs, llegirà i valorarà tots els microrelats presentats durant el mes en curs. Per cada subtema hi haurà 7 obres seleccionades (aquelles que obtinguin la puntuació més alta) que obtindran la condició de finalistes.

9. Els equips dels programes literaris i culturals de les ràdios col·laboradores, amb la periodicitat que pertoqui a cada programa, faran la lectura per antena dels relats finalistes de cada mes, a més d'aquells altres que, a criteri de les ràdios, també seleccionin per llegir-se en antena.

10. En finalitzar el concurs, un Jurat extern a l'ARC (format pels escriptors, experts en el gènere, Josep Pastells, Josep-Ramon Bach i Víctor Lorenzo) realitzarà la valoració final dels relats finalistes al llarg del certamen i en triarà tres premis principals. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic durant l'acte de lliurament de premis i presentació del recull amb totes les obres premiades i finalistes. Oportunament s'informarà del dia, lloc i hora.

11. La dotació econòmica per a les persones guanyadores serà:

1r premi: 200,00 euros
2n premi: 150,00 euros
3r premi: 100,00 euros

12. A més dels premis anteriors s'atorgarà un premi extraordinari, no monetari, a aquell/a associat/da de l'ARC amb més relats finalistes.

13. En cas que el/la mateix autor/a obtingui més d'un dels premis detallats en el punt onzè, se li atorgaria només el de major quantia i el següent finalista rebria la condició de premiat.

14. Les obres premiades i finalistes seran editades en un volum col·lectiu editat per l'ARC. Els autors i autores de les obres, pel fet de participar en el concurs, autoritzen a l'Associació de Relataires en Català (ARC) a incloure els seus relats en aquest recull i a la difusió dels textos pels mitjans habituals de l'ARC. En cas que, per qualsevol circumstància, l'edició no es pogués dur a terme, s'informaria d'aquest fet a través del lloc web i els textos quedarien a disposició dels respectius autors i autores. Pel fet de participar en la convocatòria, els/les autors/es autoritzen a l'ARC a fer-ne difusió i promoció del concurs fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d'autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blocs, etc.).

15. L'equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acorda amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

16. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases, incloent-hi l'autorització de publicació de les obres presentades, així com dels drets i obligacions que se'n deriven.

'Concurs ARC de Microrelats'

Barcelona, octubre 2013

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure'ns un correu electrònic a la següent adreça: concursos.arc@gmail.com