Bases del "Concurs ARC de Contes Infantils 2010"Bases del "Concurs ARC de Contes Infantils 2010"

Descripció:

El conte infantil és una eina literària eficaç per unir diferents generacions: tant els més grans com els més petits poden gaudir-ne, ja sigui escoltant les històries que s’hi expliquen com escrivint-ne i inventant-ne de noves. Deixeu-vos portar per la il·lusió i la imaginació i redacteu els vostres relats.

Data Inici: 23/07/2010

Data Final: 20/09/2010

 

Bases:

1. Poden participar en el Concurs ARC de Contes Infantils 2010 obres de contes infantils inèdites, no premiades en altres certàmens i escrites en català.

2. S’hi poden presentar aquells i aquelles relataires que s’hagin donat d’alta a l’Associació de Relataires en Català (ARC) i que estiguin al corrent de pagament (última quota: any 2010).

Els i les relataires menors d’edat, en no poder-se donar d’alta a ARC per aquesta condició, hauran d’indicar el nom del pare, mare o tutor legal que sigui soci o sòcia d’ARC per tenir dret a participar en el concurs.

Per altra banda els i les relataires que no pertanyen a l’associació i que vulguin participar al concurs, poden associar-se emplenant la fitxa d’inscripció que hi ha penjada a la web d’ARC (enllaç directe: Fitxa d'inscripció), signant-la i trametent-la a l’adreça postal següent:

Associació de Relataires en Català

Carrer Terra Alta 11

08338 Premià de Dalt

Un cop enviada, poden abonar la quota anual de 2010 (20€) al número de compte que figura en l’esmentat imprès (indicant el nom de la persona que fa l’abonament), i un cop ingressada la quota, seran socis o sòcies de ple dret i podran participar al certamen.

3. Només es pot presentar un conte infantil per persona participant.

4. Els i les participants hauran d’enviar el relat a Relats en Català (RC) i clicar l’opció de participar al concurs, que s’habilitarà a tal efecte. Un cop publicat el relat, hauran d’enviar un correu electrònic a ARC (associacio.relataires@gmail.com) fent un “copiar i enganxar” de l’enllaç on ha quedat penjada l’obra participant i indicant el seu nom i  cognoms reals.

5. Les obres presentades hauran de tenir una extensió d’entre 3.000 (mínim) i 4.500 (màxim) caràcters sense espais. Els contes que no compleixin aquesta condició no seran admesos.

6. Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions.

7. El premi consistirà en l’edició dels contes infantils que seleccioni el jurat, que en cap cas no en podrà escollir més de cinquanta. En cas que el jurat consideri que no hi ha prou qualitat o que el nombre d’obres presentades és insuficient, podrà declarar desert el premi.

8. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic a mitjans d’octubre de 2010, i la previsió és que el llibre s’editi a principis de desembre de 2010.

9. El Jurat es formarà a partir de la Comissió de Concursos de l’Associació de Relataires en Català.

10. L’equip de la Comissió de Concursos, format per dos vocals de la Junta Directiva i pels socis voluntaris que hi vulguin col·laborar, es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Barcelona, juliol 2010

[Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure’ns un correu electrònic a la següent adreça: associacio.relataires@gmail.com]