«Concurs ARC de Rapsodes 2013»
Associació de Relataires en Català


Concurs ARC de Rapsodes 2013

Concurs ARC de Rapsodes 2013


Associació de Relataires en Català


Convocatòria


Data Inici: 01/01/2013
Data Final: 31/03/2013

Descripció

La figura del/de la rapsoda ens ve donada des de l'època clàssica: en l'antiguitat grega s'anomenava així al recitador o recitadora de poesia èpica. Aquest nom ha arribat fins als nostres dies de tal manera que, en l'actualitat, hom entén per rapsode/rapsoda aquella persona que recita o canta composicions poètiques populars, d'ell o bé d'altres autors.

Darrerament, però, diverses entitats i col·lectius han exalçat aquesta figura tot enaltint la tasca que duu a terme en bé de la poesia. I això és el que us convidem a fer en aquest certamen.

Enregistreu la vostra lectura de poemes, la vostra recitació, i participeu-hi!

Bases

1. Poden participar en el Concurs ARC de Rapsodes 2013 totes aquelles persones, majors d'edat, que vulguin enviar una recitació de poema propi o d'un altre/a autor/a en català (màxim 25 versos o 250 paraules). En tots els casos cal indicar títol i autoria.

2. El o la rapsoda haurà d'enviar la seva recitació en arxiu d'àudio (mp3) a l'adreça electrònica associacio.relataires@gmail.com de l'Associació de Relataires en Català, tot indicant en el cos del missatge que vol participar en el certamen i detallant: les dades del poema (títol i autor/a), el text del poema, i les dades del rapsode o rapsoda (nom i cognoms). Aquest arxiu només ha de contenir la lectura (so de veu). No s'acceptarà cap recitació amb música o altres elements d'àudio de fons.

3. Només s'admetrà una recitació per rapsode/a.

4. L'Associació de Relataires en Català s'encarregarà de penjar aquest arxiu i crear un enllaç des de la seva pròpia pàgina cap al lloc web on hagi quedat inscrita aquesta participació. D'aquesta manera s'aniran relacionant totes les recitacions presentades a concurs.

5. Al final de la convocatòria es durà a terme una votació, de la qual sortiran els 9 rapsodes finalistes. A principis de maig s'informarà als seleccionats del dia, lloc i hora en què es durà a terme la final (que serà en algun local de la ciutat de Barcelona, durant el mes de maig, dins el marc de la Setmana de Poesia de Barcelona). En cas que algun d'aquests seleccionats no pogués confirmar la seva assistència es passaria la condició de finalista al següent de la classificació general.

6. La dotació econòmica a la millor interpretació serà:
1r premi: 150,00 euros
2n premi: 100,00 euros
3r premi: 50,00 euros

7. L'equip de la Comissió de Concursos es reserva el dret, previ acord amb la resta de membres de la Junta, a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

8. L'enviament d'enregistraments a l'ARC pressuposa l'acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se'n deriven.

'Concurs ARC de Rapsodes 2013'

Barcelona, desembre 2012

Per a qualsevol dubte o aclariment
podeu escriure'ns un correu electrònic a la següent adreça:
associacio.relataires@gmail.com]