Concurs de piulades arc-catarsi: fantasia històricaConcurs de piulades arc-catarsi: fantasia històrica

Dels fantasiosos i els seus relats:

Els participants han de ser persones físiques, vives o mortes, d’aquest segle o qualsevol altre, residents en territori real o imaginari, que han d'estar donats d'alta com usuari vàlid en el Twitter.

Temàtica:

Els relats-piulades haurien de girar entorn de la temàtica fantasia històrica del Premi Arc-Catarsi 2012:

Otger Cataló


L'Imperi Persa

Grigori Rasputin

La Guerra del Francès

Jaume I el Conqueridor

Context de la Guerra de Successió

Temporalitat:
Des del dimecres dia 13 a divendres dia 15 de març.

Com participar:

Els participants haurien d'enviar un relat-piulada que inclourà l'etiqueta #fantasiahistorica al compte oficial Twitter d’ARC o de la revista Catarsi:
Revista Catarsi: @revistacatarsi

ARC: @ARCrelataires

Cada piulada haurà de ser un relat independent en si mateix, no podent encadenar-se'n varis com un únic relat.

Cada participant podrà participar amb un nombre il•limitat de piulades per dia, podent concursar en els dies que desitgi.

La piulada haurà de ser publicada, per a ser vàlida, amb l'etiqueta corresponent corresponent, des de les 00:00h. de cada dia del certament fins a les 23:59h.

Es valorarà especialment aquells relats que recullin l'esperit del Concurs ARC-Catarsi 2012, i han de ser de ciència-ficció, fantasia o de terror.

L'extensió màxima seran els 122 caràcters que permet cada piulada, incloent l'etiqueta.

Les piulades han de ser en llengua catalana, originals i inèdites, i no poden haver estat premiades anteriorment, sent excloses aquelles que siguin còpia o plagi d'altres autors.

Dels premiats i la seva elecció:

Haurà cinc seleccionats diaris a les millors piulades, quatre seran triades pel comitè organitzador i la cinquena serà la que hagi rebut més repiulades. Aquests cinc seleccionats seran anunciats al final del dia als mitjans de la xarxa d’ARC i de Catarsi.

El dissabte, dins de la cerimònia de lliurament del premi ARC-Catarsi, es decidiran les tres piulades guanyadores entre les quinze seleccionades, i rebran una portada de la revista Catarsi signada pel seu il•lustrador.

Els participants en el concurs concedeixen als organitzadors del concurs de piulades ARC-Catarsi el permís per publicitar les etiquetes, els noms dels autors, relats, així com els seleccionats de cada dia i els guanyadors finals, als mitjans oficials de l'ARC-Catarsi (web, pàgina del Facebook i compte oficial Twitter, o d’altres que considerin convenients, tot i què els autors conservaran els drets d’autòria dels mateixos).

El jurat de l’ARC-Catarsi es posarà en contacte amb els seleccionats a través dels comptes oficials esmentats de Twitter.

Els premis seran:

Les tres piulades guanyadores rebran una portada de la revista Catarsi, signada pel seu autor.

La resta de piulades finalistes seran publicades als mitjans oficials de l'ARC i de Catarsi.